Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur Sverige styrs

Skapad 2016-04-13 10:07 i Apalbyskolan Västerås Stad
Vi skall under några veckor arbeta med demokrati och lära oss om hur Sverige styrs
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Hur styrs Sverige egentligen? Vem är det som bestämmer, stiftar våra lagar och regler? Vilken funktion har kungen och vad är egentligen en grundlag? Under detta arbetsområde kommer du att lära dig massor om hur ditt land styrs och vilka det är som har makten och hur du kan påverka. Vi kommer att besöka demokratins centrum i Sverige, Sveriges Riksdag under maj månad.

Innehåll

Avsnitt 2 Undervisning och arbetsformer

Så här jobbar vi

 • arbeta med instuderingsfrågor
 • diskussioner i helklass
 • genomgångar av materialet

 

Bedömning

 • hur man deltagit i diskussionerna på lektionerna
 • skriftliga provet

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
 • Gr lgr11
  Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
 • Gr lgr11
  Läraren ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: