Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Melodispel på keyboard

Skapad 2016-04-13 11:54 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
Vi lär oss melodispel på keyboard efter tonnamnen.
Grundsärskola 6 – 9 Musik

Vi lär oss att:
keyboarden har svarta och vita tangenter.

att keyboardens svarta tangenter är placerade i ett mönster:
två svarta med vit emellan,
två vita,
sedan tre svarta med vit emellan.

Detta upprepas över hela keyboarden.

Vi lär oss tonnamnen (stamtonerna, de "vita tangenterna"):
ABCDEFG.

Vi lär oss att hitta tonen "D" som utgångspunkt, för att därifrån hitta övriga toner. Tonen "D" är den vita tangent som ligger mellan en "tvågrupp" av svarta.

Vi lär oss fingersättning: tummen är "1". Sedan följer övriga; pekfinger är "2", osv.

Vi lär oss att spela melodier utifrån stamtonernas namn.

Innehåll

Det finns tre nivåer du kan öva för att nå:

1. Att spela en melodi genom att läsa tonnamnen (de vita tangenterna: A-F) på ett papper och spela detta på en keyboard som har tonnamnen skrivna på tangenterna.

2. Att spela melodin med flyt och rätt rytm.

3. Att spela melodin med flyt och rätt rytm med säkerhet.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Melodi-, ackord- och digitala instrument, bas och trumset samt verktyg för musikproduktion.
    Mu  7-9
  • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
    Mu  7-9

Matriser

Mu
Mölndals stad - Musik år 7-9 (grundsär)

Området ej påbörjat
Insats krävs
På väg att uppvisa grundl-läggande kunskaper
Uppvisar grundläggande kunskaper
Uppvisar goda kunskaper
Uppvisar mycket goda kunskaper
Sjunga
Du kan **medverka** i att sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Du kan på ett **delvis** fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Du kan på ett **väl** fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Ensemblespel
I ensemblespel **medverkar** du i att spela på instrument och bidrar då till att använda några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
I ensemblespel spelar du på instrument på ett **delvis** fungerande sätt och använder då med **viss säkerhet** några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
I ensemblespel spelar du på instrument på ett **väl**fungerande sätt och använder då med **säkerhet **några musikaliska
Anpassa
Du **bidrar** till att anpassa ditt musicerande till sammanhang och genre.
Du anpassar **delvis** ditt musicerande till sammanhang och genre.
Du anpassar ditt musicerande **väl** till sammanhang och genre.
Kombinera musik med andra uttrycksformer
Du kan **medverka** i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att improvisera och skapa kompositioner.
Du kan på ett **delvis** fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
Du kan på ett **väl** fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
Hörseln
Du kan också **beskriva** och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Du kan också **beskriva**och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Du kan också **beskriva** och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Olika typer av musik
Vid jämförelser mellan olika typer av musik **bidrar** du till resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för du **enkla** resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven **välutvecklade** resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis** ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i **enkla** omdömen om arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i **välutvecklade**omdömen om arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: