Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur hänger det ihop? -Näringskedjor, näringsvävar och klassificering av djur

Skapad 2016-04-13 13:03 i Victoriaskolan Grundskolor
Arbete med näringskedjor, näringsvävar och klassificering av djur
Grundskola 3 – 4 Biologi

Hur hänger allt ihop i naturen? Vem behöver vem? Hur kan man sortera alla djur? Vem har bestämt detta? Dessa och många fler frågor kommer du att få svar på innan vi är klara!

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i NO ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Dina mål i NO (biologi)

Du ska kunna:

 • ...ge exempel på olika näringskedjor (och ev. näringsvävar) och förklara hur djuren och växterna är beroende av varandra.
 • ...sortera djur efter olika egenskaper (klassificering).
 • ...förklara för andra om näringskedjor och klassificering (sortering) med hjälp av dina egna och andras bilder.

Undervisning

Vi kommer att prata om näringskedjor och näringsvävar. Du kommer själv att få tillverka näringskedjor och öva dig på att prata om denna.
Du kommer tillsammans med andra öva dig på att sortera djur i olika grupper, få undervisning om hur Linné tänkte när han hittade på sitt "Naturens system".

Mycket av arbetet kommer att göras i smågrupper där du övar dig på att diskutera och förklara hur du tänker men vi kommer också att titta på film och ha genomgångar med hela klassen på en gång. 

Bedömning

Under arbetets gång observerar jag framför allt hur du utvecklar din förmåga att förklara genom att du aktivt deltar i klassrumsdiskussioner.

I slutet av arbetet får du möjlighet att visa dina kunskaper för mig i en diskussion i mindre grupp.


Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna:

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunksapskrav i kursplanerna:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi  A 6
  Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  A 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: