Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema biologi

Skapad 2016-04-13 15:29 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Ekologi mm
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi

Du kommer att få lära dig om hur djur och växter har utvecklats och anpassat sig samt hur de samspelar i olika ekosystem.

Innehåll

Mål

Målet med temat är att:

 • kunna genomföra enkla experiment

 • kunna dokumentera dina experiment

 • ge en enkel förklaring till fotosyntes och cellandning

 • kunna förklara begrepp som ekosystem, näringsväv mm

 • kunna indela djur och växter i grupper efter deras egenskaper

 • känna till viktiga personer, som tex Linné och Darwin, samt vad de åstadkom 

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • titta på filmer
 • läsa faktatexter
 • planera och genomföra enkla experiment
 • dokumentera experiment och skriva enkla laborationsrapporter
 • ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt.  
 • arbeta på Studi

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • genomföra experiment på ett säkert sätt
 • dokumentera dina experiment i form av labbrapporter
 • vara aktiv i diskussioner och resonemang.
 • förklara begrepp och teorier

I slutet av temat får du möjlighet att visa dina förmågor vid ett skriftligt prov.

Viktiga begrepp att känna till

Ekologi

Ekosystem

Näringsväv - näringskedja - näringsämnen

cellandning - fotosyntes

Producenter - konsumenter - nedbrytare

Biologisk mångfald

Hållbar utveckling - växthuseffekt

 

Darwin - Evolution

arternas uppkomst - utveckling - anpassning

organismer - art - ras

 

Linné - indelning av djur och växter

Ryggradsdjur

däggdjur - fiskar - fåglar

rovdjur - växtätare

insekter

blötdjur

 

Uppgifter

 • Planering pulsmätning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: