Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - tabeller och diagram

Skapad 2016-04-13 15:39 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
Tabeller och diagram åk 3
Grundskola 3 Matematik

I den här planeringen kan du läsa om vad vi kommer att arbeta med i matematik under veckorna 16-21.

Innehåll

Tid

v. 16 - 21

Syfte/Förmågor

Syftet med arbetsområdet är att utveckla elevens förmåga att avläsa och skapa olika tabeller och diagram. Denna förmåga är användbar för eleven under fortsatt skolgång, men även i vuxenlivet är det viktigt att kunna läsa av tabeller och diagram och i vissa fall även kunna skapa egna. Detta för att till exempel kunna ta del av viktig samhällsinformation.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att:

- undersöka och avläsa olika tabeller

- undersöka och avläsa olika diagram (t.ex. stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram)

- göra enkla undersökningar och sammanställa resultatet i tabeller och diagram

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt

Vi kommer att:

- arbeta i helklass, i grupper och enskilt

- arbeta med enskild färdighetsträning

Bedömning

I ditt arbete kommer vi att bedöma om du:

- kan avläsa enkla tabeller

- kan avläsa enkla diagram

- kan redovisa resultatet av olika undersökningar i enkla tabeller

- kan redovisa resultatet av olika undersökningar i enkla diagram

- känner till och kan benämna några olika sorters diagram (t.ex. stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram)

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: