Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP mall Forssaklackskolan

Skapad 2016-04-13 15:51 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9

(Fundera även på följande frågeställningar inför din planering:

  • Vem eller vilka är de som ska lära sig och vad kan de?
  • Vad ska de lära sig? Varför väljs just detta innehåll och dessa mål?
  • Vilka allmändidaktiska teorier lämpar sig för just detta planerade ämnesstoff?
  • På vilka sätt engageras och utmanas eleverna språkligt och hur kan elevernas mångkulturella erfarenheter tas tillvara i undervisningen?
  • Hur kan man lägga upp den konkreta undervisningen och bearbeta ämnesstoffet så att alla elever ska ha möjlighet att utveckla såväl faktakunskaper, förståelse, färdigheter som förtrogenhet? )

Innehåll

1. Arbetsbeskrivning (vad ska göras och hur?)

Arbetsformer, läromedel, eventuell tidsram, elevinflytande, hjälpmedel, länktips, examinationsform osv.

2. Syfte(därför gör vi det här

Ange kortfattat den eller de förmågor som arbetsområdet skall utveckla hos eleven.

3. Kunskapskrav (betygsnivåer för arbetsområdet)

Här kan du välja att skriva ut specifika kunskapskrav för det aktuella området i löpande text eller matrisform. Kunskapskraven skall alltid vara anpassade för aktuell PP, dock skall alltid läroplanens värdeord för respektive kunskapskrav finnas med.

4. Centralt innehåll (dessa delar ur läroplanen kommer vi främst att beröra)

Precisera det centrala innehållet till arbetsområdets huvudsakliga tema. Dvs. ta inte med centralt innehåll som du/ni endast berör ytligt och som inte är direkt kopplade till de kunskapskrav som är aktuella för arbetsområdet. Denna punkt är mest för läraren själv men ska finnas med.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: