Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-04-13 17:01 i Sternöskolan Karlshamn
Du ska utveckla din förståelse för vattnets kretslopp, betydelsen av vatten för allt levande och få göra enklare experiment.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla din förståelse för vattnets kretslopp, om hur du kan utföra enkla experiment som visar ett ämnes tre olika former och deras formövergång samt hur lösningar och blandningar kan separeras. 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska lära dig mera om:

 • Vattnets kretslopp - hur allt startade en gång, att det är samma vatten.
 • Vattnets olika former - fast, flytande och gas.
 • Vad en lösning och vad en blandning är. 
 • att dokumentera dina undersökningar.
 • experimentera med vatten. 

Undervisning/arbetssätt

Du kommer att lära genom att:

 • Läsa enkla faktatexter i NO-boken och gör uppgifter till texten.
 • Titta på film.
 • Utföra enkla experiment.
 • Dokumentera med text och bild.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Kommer att bedöma/dokumentation

Jag kommer att bedöma:

 • att du kan redogöra för vattnets olika former flytande, fast och gas.
 • att du kan göra en enkel dokumentation av undersökningar och experiment vi gör.
 • att du deltar och är aktiv under lektioner och experiment. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: