Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagans värld

Skapad 2016-04-13 17:22 i Hästhagenskolan Lerum
Temaområde för att skaffa verktyg för att läsa och skriva texter som ingår i sago-genren.
Grundskola 2 Svenska Bild

I detta temaområde kommer du att få höra många sagor, du kommer att få lära dig hur sagor berättats förr i tiden och vilka särskilda kännetecken det finns i sagor. Du kommer sedan att få i uppgift att skapa en egen saga.

Innehåll

Vad behöver du lära dig?

Du ska få lära dig:

 • hur man bygger en typisk saga för att kunna skapa sagor på egen hand och tillsammans med andra.
 • hur du skriver en berättelse med en tydlig röd tråd (inledning, handling, avslutning).
 • skapa bilder som passar till texten.
 • kunskap om ord som kan vara bra att kunna då man läser eller skriver egna sagor.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Arbetssätt - Hur gör du?

Du kommer att få:

 • kunskap om hur många sagor kommit till genom att de berättas från "mun till mun". Du kommer också få kunskap om några kända sagoförfattare, ex. Bröderna Grimm, H C Andersen, Elsa Beskow med flera..
 • lyssna på många olika sagor samt diskutera deras innehåll och typiska kännetecken för genren sagor.
 • träna på att återberätta sagor du har hört.
 •  läsa sagor på egen hand.
 • se på korta avsnitt av tv-programmet "Kom Ketchup" där man får ta del av olika tips för hur man själv skapar spännande sagor.
 • skapa bilder utifrån sagor du hört/läst eller skrivit själv.
 • skriva egna sagor, i grupp och på egen hand.
 • reflektera kring ditt lärande.

 

En berättelse behöver skrivas om några gånger för att bli riktig bra. Du kommer att utveckla din förmåga att utifrån andras respons om din text ändra den så att den blir bättre och tydligare. Du kommer även att utveckla din förmåga att ge respons på ett kamratligt sätt.

 

Förutom ett bra innehåll i berättelsen blir den lättare att läsa om språket är rätt skrivet. Du kommer att utveckla din förmåga att skriva en berättelse med fullständiga meningar och med enkla ord rättstavade. Du kommer också att få bekanta dig med hur man kan dela in språket i de olika ordklasserna: substantiv, adjektiv och verb.  

 

Du kommer att få träna på att skriva berättande texter utifrån följande arbetsschema:

1. Komma igång (t.ex. tankekarta)
2. Skriva en kladd, ett utkast
3. Få hjälp med texten (kamratrespons)
4. Arbeta vidare med innehållet
5. Skriv rent och läs upp (för en liten grupp eller för hela klassen)

 

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • skriva enkla berättelser med läslig handstil och på dator.
 • skriva enkla berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • använda stor bokstav och skiljetecken i dina texter.
 • stava vanliga, enkla ord rätt.
 • ge enkla omdömen om andras och egna texter utifrån en mall
 • bearbeta dina texter utifrån respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: