Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samisk kultur och religion

Skapad 2016-04-13 17:27 i Herrestadsskolan Uddevalla
Samerna är ett nationell minoritet i Sverige och samiska är ett av våra fem minoritetsspråk. Genom att arbeta med samer utvecklar vi kunskap om samerna, deras kultur och deras religion.
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap

Sedan 1000-talet har Sverige varit ett kristet land och kristendomen har nästan lika länge varit den dominerande religionen. Detta arbetsområde handlar om samerna och främst deras religion och kultur men även deras historia som offer för den kristna missionen i Norrland som under 1600- och 1700-talet delvis utrotade den samiska religionen.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi ska genomföra ett enskilt arbete under tre veckor där vi ska fördjupa oss i den samiska religionen, kulturen och historien. Målet är att vi efter genomfört arbete ska ha en djupare kunskap om Sveriges ursprungsbefolkning och hur dessa tidigare har behandlats. Arbetsområdet kommer att bedömas med arbetet och deltagande under lektionerna.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Re  4-6
    Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  • Re  4-6
    Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  • Re  4-6
    Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Matriser

Re
Religionskunskap år 4-6

Fornskandinavisk och samisk religion
Samma på alla nivåer
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Livsfrågors skildring och betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar det.
Använda olika källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt...
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt...
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt...
Resonera kring källors användbarhet
...samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: