Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utedag Gyllebosjön F1 20160421

Skapad 2016-04-13 18:08 i Gärsnäs skola Simrishamn
Under utedagen tränas de motoriska färdigheterna, eleverna kommer bli bekanta med olika arters namn samt med allemansrätten, första hjälpen och få upptäcka kryp, insekter och vattendjur.
Grundskola F – 1 Svenska NO (år 1-3) Idrott och hälsa Svenska som andraspråk Biologi

Under utedagen tränas de motoriska färdigheterna, eleverna kommer bli bekanta med olika arters namn samt med allemansrätt, första hjälpen och få upptäcka kryp, insekter och vattendjur. Det kommer även att vara social samvaro, där regler och kommunikation av olika slag tränas.

 

 

Innehåll

Det här ska jag träna på/lära mig:

 • Jag tränar mina grovmotoriska färdigheter.
 • Jag ska bli bekant med att allemansrätten finns och försöka minnas två-tre punkter i den.
 • Jag ska bli bekant med nedskräpningens betydelse och påverkan (hur naturen mår av skräp) i naturen.
 • Jag ska bli bekant med växter (blommor, blad och träd) insekter och vattendjur och träna på hur de ser ut.
 • Jag ska få prova att använda lupp, håvar och träna på hur jag kan hitta i flora eller faktaböcker.
 • Jag ska kunna samarbeta med andra barn och vuxna och jag ska träna på turtagning.
 • Jag ska få bli bekant med hur jag stoppar olyckor i skog och vatten, (svamp o bär, tända eld, sitta när man äter, ej cykelhjälm vid lek, ej plastpåsar över huvudet, skära sig, knivar, provcylinder, kolla sina kläder-ej ha för långa snöre, rotvältor i skog, ej klättra på virkesvältor, grundbehov viktigt att äta o dricka för att tänka klokt).
 • Jag ska bli bekant med hur jag gör för att larma.
 • Jag ska bli bekant med hur man gör för att hjälpa, visa förbandslåda, första förband, tryckförband, högläge, hur man ser att någon andas, stabilt sidoläge.
 • Jag ska få information om drunkning.
 • Jag ska bli bekant med hur jag klär mig i skogen.
 • Jag ska bli bekant med hur jag beter mig vid vilsegång.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Så här kommer jag träna/lära mig:

 • Genom att delta i rörelseaktiviteter som promenad, lekar och olika uppdrag.
 • Genom att lyssna på en saga om allemansrätten och genom att gå en tipspromenad om allemansrätten, samt genom att se en film om allemansrätten.
 • Genom att lyssna på den vuxna och genom att själv plocka skräp och gissa hur länge det har legat i naturen.
 • Genom att titta på och lyssna på den vuxne som berättar. Genom att själv undersöka med t ex lupp, genom att rita av. Genom att jämföra med bild och text i faktaböcker/flora.

 

Utedagen delar vi i tre delar, uppdrag, fruktstund och fri lek.


Vi leker gemensamma lekar och gör aktiviteter i större och mindre grupper.Där tränas både grovmotorik och finmotorik.

När vi kommer tillbaka till skolan reflekterar vi tillsammans vad vi gjort och lärt oss. Eleverna dokumenterar utedagen på olika sätt. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: