Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa

Skapad 2016-04-13 18:16 i Saxdalens skola Ludvika
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Under vårterminen kommer vi att prova på områden som: gymnastik, bollsporter, dans och rörelse till musik, olika lekar och simning.

Innehåll

Övergripande mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Konkretiserade mål

* eleven ska kunna hoppa, klättra, springa och veta skillnaden mellan att springa i lugnt tempo vid uppvärmning för att sedan springa snabbare om det behövs.
* eleven ska kunna följa enklare instruktioner.
* eleven ska kunna förstå och följa olika regler vid sporter och lekar.
* eleven ska kunna följa enklare danssteg till musik.
* eleven ska kunna simma/ha vattenvana.
* eleven ska kunna förstå vikten av uppvärmning.
 

Undervisningens innehåll och genomförande

* Eleven kommer att få prova på olika stationer där eleven tränar upp sin grovmotorik.

* Eleven kommer att få prova på olika bollsporter och lekar både inomhus och utomhus

* Eleven kommer att få lära sig regler till olika lekar samt bollsporter.

* Eleven kommer att få prova på olika danssteg till musik.

* Eleven kommer att få simma 5 gånger / läsår.

* Eleven kommer att få lära sig om allemansrättens grunder i form av genomgång och pedagogisk media.

Bedömning

- elevens delaktighet på lektionerna

- eleven samarbetar med sina kamrater och kan följa muntliga instruktioner.

- eleven använder allsidighet och grundmotoriska rörelser i olika sammanhang

- eleven följer och respekterar regler i lekar och spel

- eleven kan/ är på god väg att lära sig simma

- eleven kan genomföra olika rörelser i vatten tex att balansera samt flyta

- eleven kan allemansrättens grunder

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

Utvecklingsmatris

Ny nivå
Bedömningen avser
På väg att nå kunskapskravet
Klarar kunskapskravet
Klarar gott och väl kunskapskravet
Motorik
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag behöver öva de motoriska grundformerna.
Jag kan utföra olika motoriska grundformer.
Jag har god kroppskontroll och motorik.
Idrott och lek
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag behöver utveckla min förmåga att delta i olika aktiviteter och träna på att anpassa mina rörelser till aktiviteten.
Jag deltar i rörelseaktiviteter och anpassar mina rörelser relativt väl till aktiviteterna.
Jag deltar i rörelseaktiviteter och anpassar mina rörelser väl till aktiviteterna.
Dans & rörelse till musik
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser med kontroll till musik.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag har viss kännedom om allemansrätten. Jag behöver öva på att anpassa mig efter den och förstå hur man klär sig vid olika aktiviteter. Jag behöver tänka mer på säkerhet och visa mer hänsynstagande till andra.
Jag känner till allemansrätten och kan anpassa mig efter den. Jag vet hur man klär sig vid olika aktiviteter. Jag visar hänsyn till andra.
Jag känner till allemansrätten och kan med god säkerhet anpassa mig efter den. Jag har god kännedom om hur man bör klä sig vid olika aktiviteter. Jag anpassar mig väl och visar mycket hänsyn till andra.
Hälsa och livsstil
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag vet vad mat, sömn och rörelse är. Jag behöver diskutera mer om sambandet mellan dessa och den mentala hälsan.
Jag vet vad mat, sömn och rörelse är. Jag kan diskutera om sambandet mellan dessa och förstå kopplingen till den mentala hälsan.
Jag känner väl till hur begreppen mat, sömn och mitt mentala välmående påverkar mig som människa.
Regler
 • Gr lgr11
Jag kan med stöd följa uppsatta regler i lekar och spel.
Jag känner till och förstår regler i lekar och spel och följer dem oftast.
Jag känner till och förstår regler i olika lekar och spel och följer dem konsekvent.
Ansvar- arbetsmiljö
 • Gr lgr11
Jag tar ett visst ansvar för mig själv under genomgångar och behöver utveckla min förmåga att lyssna och ta instruktioner.
Jag tar oftast eget ansvar för att lektionen genomförs på ett bra sätt. Ex. är uppmärksam och lyssnar vid samlingar och talar i normal ton till skolkamrater.
Jag tar ansvar för att lektionen genomförs på ett bra sätt. Ex. är uppmärksam vid samlingar och talar i normal ton till skolkamrater.
Hantera nödsituationer
Jag kan ge exempel på vad ett livsfarligt läge är, men behöver träna mer på medvetandekontroll, skapa fria luftvägar, lägga en person i stabilt sidoläge samt larma 112.
Jag kan ge ett exempel på vad ett livsfarligt läge är, göra en medvetandekontroll, skapa fria luftvägar, lägga en person i stabilt sidoläge samt larma 112.
Jag kan ge flera exempel på vad ett livsfarligt läge är, göra en god medvetandekontroll, skapa fria luftvägar, lägga en person i stabilt sidoläge på ett säkert sätt samt tydligt larma 112.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: