Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fortplantning, hälsa och pubertet

Skapad 2016-04-13 22:18 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Vi ska arbeta med pubertet, fortplantning och hälsa. Vi kommer att diskutera beroendeframkallande medel samt kroppens viktiga organ och dess funktioner.
Grundskola 6 Biologi

Vi ska arbeta med pubertet, fortplantning och hälsa. Vi kommer att diskutera beroendeframkallande medel samt kroppens viktiga organ och dess funktioner.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Arbetssätt och undervisning

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Undervisningen kommer att innehålla:

 • Genomgångar i ämnet
 • Läsa texter ur "Koll på NO"
 • Diskussioner
 • Filmvisning
 • Slutuppgift

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få visa dina kunskaper i en skriftlig slutuppgift.

Tidsram

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet under veckorna 12-16.

Bedömning

Jag kommer att titta på förmågan att:

 • Använda för årskursen anpassade kunskaper i biologi för att kommunicera muntligt
 • i frågor som rör biologi kopplat till andra ämnen som hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Använda för årskursen anpassade kunskaper i biologi för att kommunicera skriftligt
 • i frågor som rör biologi kopplat till andra ämnen som hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom biologin.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Bi  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Bi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: