Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2016-04-13 22:21 i Ättekullaskolan Helsingborg
Tema vatten och luft, åk 4
Grundskola 4 Kemi

Utan vatten finns inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Det finns vatten i marken, i luften och i haven. Det mesta av vattnet kan vi inte dricka för det är för salt. Men om du är törstig kan du ta ett glas vatten från kranen. I vårt land har vi gott om vatten. Men var kommer vattnet i kranen ifrån?

Innehåll

Mål - när du arbetat med det här temat ska du kunna:

 • beskriva vad en vattenmolekyl består av
 • beskriva och förklara vattnets olika former
 • beskriva vattnets kretslopp
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • kunna berätta var vattnet i kranen kommer från
 • beskriva vad luft är
 • diskutera hur människan kan påverka vatten och luft
 • genomföra en undersökning

Ord och begrepp som vi kommer att arbeta med och använda i diskussioner.

saltvatten, sötvatten, grundvatten, luftfuktighet, vattenånga, atom, molekyl, flytande form, fast form, gasform, smälta, kondensera, kondens, avdunsta, dagg, imma, kretslopp, lösningsmedel, lösa, förorenat, avgaser, utsläpp, vattentäkt, vattenverk, vattentorn, filter, filtreras, klor, vattenledning, reningsverk, avloppsvatten, slam, atmosfär, gaser, kväve, syre, koldioxid, växthusgaser, metangas,

Syfte

I arbetet utvecklar du din förmåga att:

 • framföra dina åsikter och lyssna till dina klasskamraters åsikter
 • diskutera och ställa frågor
 • genomföra undersökningar
 • beskriva och förklara

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa faktatexter och bearbeta dem
 • Se filmer
 • Skriva och dokumentera
 • Lyssna till lärares genomgångar
 • Diskutera och resonera kring det vi lärt oss muntligt och skriftligt
 • Genomföra experiment
 • Beskriva och förklara vattnets kretslopp 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du genomför dina undersökningar och experiment
 • hur du samtalar och diskuterar
 • hur du använder ord och begrepp som hör till ämnet
 • hur väl du kan beskriva och förklara

Så visar du din förmågor och kunskaper:

 • genom ett skriftligt prov
 • genom muntliga diskussioner

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: