Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser - resultatmatris

Skapad 2016-04-13 22:32 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Geografi
...

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

  • Sårbara platser

  • Sårbara platser

  • Sårbara platser

Matriser

Ge
Sårbara platser

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Orsaker och konsekvenser
Eleven har /...../ kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra /...../ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
grundläggande kunskaper enkla och till viss del underbyggda resonemang = kortfattad beskrivning av orsaker och konsekvenser, enstaka exempel
goda kunskaper utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang = utförlig beskrivning av orsaker och konsekvenser, flera exempel
mycket goda välutvecklade och väl underbyggda resonemang = välutvecklad beskrivning av orsaker och konsekvenser genom resonemang i flera led, många exempel
Begreppsanvändning
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett /...../ fungerande sätt
i huvudsak (några begrepp, ibland)
relativt väl (flera begrepp, mestadels)
väl (många begrepp, genomgående)
Metod och källor
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett /...../ fungerande sätt
i huvudsak (använder några källor och av samma typ, exempelvis endast internet)
relativt väl (använder flera källor och olika typer av källor: inte bara internet och använder kartor för att stärka resonemang)
väl (många källor och olika typer på ett skickligt vis: exempelvis även diagram och kartor för att underbygga sina resonemang)
Åtgärder
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för /...../ underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur väg in.
enkla och till viss del kortfattat om lösningar, förklarar endast kort, mest uppradande
utvecklade och relativt väl mer utvecklat kring lösningar, mer förklarande och underbyggt, samt tar upp fler exempel
välutvecklade och väl väl utvecklat resonemang: tar upp många välmotiverade lösningar och belyser flera perspektiv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: