Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 9 vt 16 Samtalsprojekt

Skapad 2016-04-13 22:57 i Gillboskolan Sollentuna
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Du är på "en resa" med din tyskgrupp i Berlin / Bern /Wien. Där ska du bekanta dig med din värdfamilj på en restaurang.

Innehåll

L Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

L Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet:


------ TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN ----------------------

Vill du Koppla till Centralt innehåll i Lgr11, eller titta i Lgr11 så klicka på "Koppla" ovanför rutan i den grå listen.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

L Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

Se matris! Matrisen heter Bedömningsmatris i moderna språk.

L Hur är eleverna med och påverkar och har inflytande inom arbetsområdet

Eleverna har haft synpunkter på vilka länder/städer "resan" ska gå till samt hur stora grupperna ska vara. Vi har också diskuterat redovisningsformen.

L Inom URO arbetar alla med ett språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier

 • Förklara ord och begrepp
 • Förkunskaper innan ett arbetsområde påbörjas
 • Ge både muntlig och skriftlig instruktion
 • Förklara på olika sätt
 • Använda visuellt stöd
 • Konkretisera innehåll

L+E Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • läsa texter och lyssna på dialoger som behandlar realia i de tysktalande länderna
 • arbeta i liten grupp med att skriva en dialog utifrån den detaljerade planeringen
 • bearbeta och förbättra dialogen
 • öva in dialogen
 • spela in en kort film och spela upp för gruppen alternativt spela upp direkt för gruppen

L+E Utvärdering av arbetsområdet

Skriftlig utvärdering.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: