Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samer

Skapad 2016-04-14 08:13 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Du kommer att lära dig mer om Sveriges ursprungsfolk samerna och deras land Sápmi.
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap Samhällskunskap

Du kommer att få lära dig mer om samerna som minoritetsfolk, deras rättigheter, religion, kultur och historia.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer kan påverka beslut.

Syfte och förmågor

Du ska få utveckla din förmåga att:

 • förstå innebörden av ämnesspecifika ord och begrepp. 
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Kunskapskrav

 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar.
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • I beskrivningar kan eleven använda begrepp på ett fungerande sätt. 

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer tillsammans gå igenom viktiga ord och begrepp genom att läsa texter och titta på filmer om samerna. Du visar att du kan dessa genom att delta aktivt på lektionen och använda dessa ord och begrepp. Du kommer också att få möjlighet att muntligt eller skriftligt förklara ordens innebörd.
 • Du kommer att få möjlighet att reflektera över förändringar som skett över tid, både i helklass, par och enskilt. 
 • Eleverna bestämmer tillsammans med mig hur de vill visa mig att de har förmågan att argumentera och resonera.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda och förstå ämnesspecifika ord och begrepp som renskötsel, bete, inhägnad, kåta, rovdjur, nomad, minoritet, ursprungsbefolkning, vandringsled, väsen, siare, seitar, jojk och samiska trummor. 
 • reflektera över hur samernas roll i samhället har formats och förändrats över tid.
 • argumentera och resonera utifrån givna frågeställningar gällande samernas rättigheter som minoritetsfolk.

Arbetstid

April - juni

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: