Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnena i maten & matspjälkningen

Skapad 2016-04-14 08:14 i Forssaklackskolan Borlänge
Vilka näringsämnen behöver vi och hur tas de omhand i vår kropp? Planering för arbetsområdena "näringslära" och "matspjälkning". Planeringen innehåller även bedömningsmatriser.
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Konkretiserade mål

- kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Kunna beskriva fotosyntesen och cellandningen (biologi)

- föra resonemang om hälsa och kan då visa på identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Hur matspjälkningsorganen fungerar och hur de arbetar tillsammans (biologi)

- kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Energiomvandling i fotosyntes och cellandning, hur kolhydrater, fett och protein är uppbyggt (kemi)

- föra resonemang om kemiska processer i levande organismer och visar då på identifierbara kemiska samband i naturen. Hur kolhydrater, fett och protein bryts ned och till vad (kemi)

- jämföra resultaten med frågeställningarna och dra slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier (kemi)

- föra resonemang kring resultatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras (kemi)

 Undervisningen

Vi inleder temat om kroppen med att arbeta med kemi och biologi. I kemi kommer vi att lära oss mer om vad vår mat består av, hur den är uppbyggd samt hur den bryts ner i vår kropp. I biologi kommer vi att fördjupa oss i det organsystem som bryter ner den födan vi äter.
Ni kommer att få göra laborationer som används för att analysera vad ett livsmedel är uppbyggt av för näringsämne.
För att lära oss nya kemiska och biologiska begrepp kommer vi att ha genomgångar men också en del självstudier eller studier i grupp, viktiga lärtillfällen är också laborationerna där de flesta begreppen tas upp och bearbetas i detta arbetsområde.

I detta område anävnder vi Spektrum Kemi och Spektrum Biologi samt filmer och texter vars länkar finns på bloggen fredrikaslektioner

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer bedömas kontinuerligt, men även genom:

1. utförande av laborationer

2. en skriftlig uppgift om "köttbullens väg"  

Kvaliteten på dina förmågor kommer bedömas i matriserna nedan.

Uppgifter

 • Köttbullens väg

Matriser

Bi Ke
Bedömningsmatris fotosyntes & cellandning

FOTOSYNTES & CELLANDNING
--------------->
--------------->
--------------->
Fakta och förståelse Ke & Bi
Du har grundläggande kunskaper om fotosyntesen och cellandningen. Du resonerar kring dessa med viss användning av kemins och biologins begrepp och modeller.
Du har goda kunskaper om fotosyntesen och cellandningen. Du resonerar kring dessa med användning av kemins och biologins begrepp och modeller.
Du har mycket goda kunskaper och förståelse för fotosyntesen och cellandningen. Du resonerar kring dessa med stor användning av kemins och biologins begrepp och modeller.

Bi Ke
Bedömningsmatris köttbullens väg

ÄMNEN I MATEN & MATSPJÄLKNING
--------------->
--------------->
--------------->
Organ och organsystem Bi
Du resonerar om matspjälkningskanalens organ och deras funktion på ett enkelt sätt.
Du resonerar om matspjälkningskanalens organ och deras funktion på ett utvecklat och tydligt sätt.
Du resonerar om matspjälkningskanalens organ och deras funktion på ett välutvecklat, detaljerat och tydligt sätt.
Näringsämnen Bi & Ke
Du resonerar om näringsämnenas uppbyggnad och funktion på ett enkelt sätt.
Du resonerar om näringsämnenas uppbyggnad och funktion på ett utvecklat och tydligt sätt.
Du resonerar om näringsämnenas uppbyggnad och funktion på ett välutvecklat, detaljerat och tydligt sätt.
Nedbrytning Bi & Ke
Du resonerar om hur och var näringsämnen bryts ner på ett enkelt sätt.
Du resonerar om hur och var näringsämnen bryts ner på ett utvecklat och tydligt sätt.
Du resonerar om hur och var näringsämnen bryts ner på ett välutvecklat, detaljerat och tydligt sätt.
Begrepp
Du använder ibland naturvetenskapliga begrepp i dina förklaringar.
Du blandar vardagliga begrepp med naturvetenskapliga begrepp i dina förklaringar. Du använder begreppen på ett i huvudsak på ett fungerande sätt.
Du använder alltid relevanta naturvetenskapliga begrepp i dina förklaringar. Du använder begreppen på ett riktigt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: