Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friktion och jämvikt Idalaskolan åk 1 vt 2016

Skapad 2016-04-14 09:06 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3) Teknik

Eleverna kommer genom praktiskt arbete och lek upptäcka, utforska och prova olika material och hur de fungerar i olika situationer.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisningens innehåll: Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att arbeta med:
-praktiskt undersöka olika material och hur de rör sig mot varandra
-genom lek och uppdrag arbeta med jämvikt och friktion

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

Bedömning

Du bedöms i din förmåga att:
-arbeta undersökande och delta i praktiskt arbete.
-delta i diskussioner och där använda relevanta begrepp.
-muntligt eller skriftligt visa att du kan redogöra enkelt för friktion och jämvikt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: