Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, vår och sommar vt 2016

Skapad 2016-04-14 09:58 i Nydalaskolan Malmö stad
Beräknad tidsåtgång: Vad ska undervisningen innehålla? • Fakta • Färdigheter • Förmågor • Likabehandlingsplanen • Arbetssätt/aktiviteter • Elevernas delaktighet • Redovisningsformer Hur tar vi hänsyn till olika lärstilar (introduktion, material, uppgifter, redovisning)? Hur ska vi bedöma? Vad ska dokumenteras? Hur? Hur ska informationen till elever och föräldrar se ut?
Grundskola 4 Biologi

Nu ska vi lära oss mer om hur naturen och olika djur fungerar under våren och sommaren.

Vi ska ta reda på svaren till frågorna:

 • varför sjunger fåglarna på våren?

 • varför har blommor så vackra färger?

 • på vilket sätt kan blommor och insekter samarbeta?

 • vad är det för skillnad på en mask och en larv?

 • vilka växter pollineras med hjälp av vinden?

 • vad menas med fotosyntes?

 • hur utvecklas en fjäril från ägg till en vuxen fjäril?

 

Innehåll

Förmågor från kursplanen

Du ska få utveckla följande förmågor:

 • använda dig av begrepp inom biologin
 • ta ställning, kommunicera och kunna leta information som är relevant för det vi arbetar med
 • genomföra undersökningar (experiment)

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

Kan svara på följande frågor:

 • varför sjunger fåglarna på våren?

 • varför har blommor så vackra färger?

 • på vilket sätt kan blommor och insekter samarbeta?

 • vad är det för skillnad på en mask och en larv?

 • vilka växter pollineras med hjälp av vinden?

 • vad menas med fotosyntes?

 • hur utvecklas en fjäril från ägg till en vuxen fjäril?

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Begrepp

allergi

antenn

arbetsbi

cell

drönare

fotosyntes

frövita

gödsel

hjärtblad

honung

larv

nektar

pistill

pollen

pollinering

puppa

saliv

spillning

ståndare

vaxkaka

Matriser

Bi
Biologi naturen på hösten åk 4

Låg nivå
Hög nivå
Beskriva och förklara
Du kan med stöd beskriva och förklara vad som händer med djur och växter på våren och sommaren.
Du kan på egen hand beskriva och förklara vad som händer med djur och växter på våren och sommaren. Exempel: hur växter kan tillverka sin näring för att kunna växa.
Du kan på egen hand beskriva och förklara vad som händer med djur och växter på våren och sommaren. Exempel: förklara fotosyntes och pollinering av blommor.
Du kan på egen hand beskriva och förklara vad som händer med djur och växter på våren och sommaren. Exempel: förklara fotosyntes och skillnaden på pollinering av blommor och växter utan synliga blommor.
Kommunicera och ta ställning
Du kan med stöd delta i diskussioner i klassrummet.
Du deltar i diskussioner i klassrummet.
Du deltar i diskussioner i klassrummet och visar intresse för vad dina klasskamrater tycker och tänker.
Du deltar i diskussioner i klassrummet och visar intresse för vad dina klasskamrater tycker och tänker. Du tar även ställning i olika frågor.
Använda kunskaper för att granska information
Du kan med stöd använda din kunskap om naturen på våren och sommaren när du granskar information.
Du kan på ett relativt bra sätt använda din kunskap om naturen på våren och sommaren när du granskar information.
Du kan på egen hand använda din kunskap om naturen på våren och sommaren när du granskar information.
Du kan på ett mycket bra sätt använda din kunskap om naturen på våren och sommaren när du granskar information.
Använda biologins begrepp
Du kan med stöd använda dig av begrepp så som pollen och honung.
Du kan på egen hand använda dig av begrepp så som pollen, honung och arbetsbi.
Du kan på ett bra sätt använda dig av begrepp så som fotosyntes, ståndare och pistill.
Du kan på ett mycket bra sätt använda dig av samtliga begrepp som hör till området.
Genomföra undersökningar
Du kan med stöd föra anteckningar på hur ditt frö utvecklas.
Du kan på egen hand föra anteckningar på hur ditt frö utvecklas.
Du kan på egen hand föra anteckningar och rita diagram på hur ditt frö utvecklas.
Du kan på egen hand föra anteckningar och rita diagram på hur ditt frö utvecklas. Samt vet vad ditt frö behöver för att utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: