Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd fördjupning i en teknik 7-9

Skapad 2016-04-14 10:02 i Söderskolan Falkenberg
I detta område ska du fördjupa dig i en slöjdteknik.
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Du ska fördjupa dig i en textil slöjdteknik, du väljer fritt genom att ta inspiration från produkter i slöjdsalen, böcker/pärmar och i viss mån internet. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta område ska du utveckla din kunskap i att skapa en produkt genom en egen idé, du kommer även utveckla ditt ordförråd om begrepp i textilslöjden. 

Du funderar på vilken teknik du vill välja, antingen en teknik som du har använt dig av innan och vill fördjupa din kunskap i eller en ny teknik för dig. När du valt vad du vill göra så ritar du en skiss. Du producerar produkten genom att använda rätt redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt genom handledning av läraren. 

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker under arbetets gång. Hur väl du använder begrepp och olika verktyg och sedan värderar ditt arbete i utvärderingen. Vid avslutat arbete ska du ha gjort

- Skiss på din produkt
- Genomfört projektet med handledning av läraren
- Utvärdering av projektet där du använder slöjdbegrepp

Undervisning och arbetsformer

Eget arbete med handledning av läraren.

Matriser

Sl
Matris textilslöjd 7-9

Du har ännu inte nått målet att...
E
C
A
Du har ännu inte nått målet att BIDRA OCH UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du BIDRAR OCH UTVECKLAR idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial och SÅDANT DU SJÄLV SÖKT UPP till din produkt
Du har ännu inte nått målet att använda verktygen och redskapen på ett i HUVUDSAK säkert och fungerande sätt
Du använder i HUVUDSAK verktygen och redskapen på ett säkert och fungerande sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT med PRECISION
Du har ännu inte nått målet att följa INSTRUKTIONER i arbetet till din färdiga produkt
Du följer INSTRUKTIONER i arbetet till din färdiga produkt
Du följer INSTRUKTIONER OCH TAR DELVIS EGNA INITIATIV i arbetet till din färdiga produkt
Du följer INSTRUKTIONER OCH TAR EGNA INITIATIV i arbetet till din färdiga produkt
Du har ännu inte nått målet att BIDRA TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du BIDRAR TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du har ännu inte nått målet att formge produkten på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är formgiven på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är formgiven på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Produkten är formgiven på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att framställa produkten på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är och framställd på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att ge ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger UTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger VÄLUTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du har ännu inte nått målet att visa på ENKLA samband mellan funktion och kvalité på din produkt under arbetets gång och i utvärderingen
Du kan visa på ENKLA samband mellan funktion och kvalité på din produkt under arbetets gång och i utvärderingen
Du kan visa på UTVECKLADE samband mellan funktion och kvalité på din produkt under arbetets gång och i utvärderingen
Du kan visa på VÄLUTVECKLADE samband mellan funktion och kvalité på din produkt under arbetes gång och i utvärderingen
Du har ännu inte nått målet att i VISS MÅN använda slöjdspecifika begrepp i ditt arbete och i utvärderingen
Du kan i VISS MÅN använda slöjdspecifika begrepp i ditt arbete och utvärdering
Du kan använda slöjdspecifika begrepp i RELATIVT GOD MÅN i ditt arbete och utvärdering
Du kan använda slöjdspecifika begrepp i GOD MÅN i ditt arbete och utvärdering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: