Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, tid, samband, algebra och mönster

Skapad 2016-04-14 10:14 i Alsike skola Knivsta
Arbetsområde: Kapitel 3 och 4 Läromedel: X-boken sid 102 - 209 Lärare: Thomas Roos
Grundskola 7 Matematik

I det här avsnitt får du bland annat lära dig att ta reda på och välja lämpliga lägesmått. Att räkna ut en storhet som t ex hastighet när du vet sträcka och tid är något annat som ni kommer att göra. Vad skiljer ett uttryck från en ekvation? Det är fråga bland många andra som du efter kapitel 4 ska kunna besvara.

Innehåll

Kunskapsmål

Kunskapsmål kapitel 3

 • Uttrycka längd och tid med lämpliga enheter
 • Utföra beräkningar med tid
 • Sambandet mellan sträcka, tid och hastighet
 • Skapa tabeller för att sammanställa statistik
 • Avläsa, tolka och rita diagram
 • Ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang
 • Kunna begreppen på sid 102-103

Kunskapsmål kapitel 4

 • Teckna uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt
 • Tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel
 • Beskriva logiska mönster matematiskt och med ord 
 • Skapa mönster
 • Lösa ekvationer 
 • Lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Centralt innehåll-kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetssätt

 • Enskilda genomgångar och diskussioner
 • Arbete i läroboken enligt arbetsschema
 • Arbete på digitala plattformar
 • Läxa en gång per vecka

Bedömning

Under lektionerna och avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och    kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Längd,tid,samband,algebra och mönster.

F
E
C
A
Problemlösning
Du saknar strategier för att lösa problem i bekanta situationer.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett sätt, som i huvudsak fungerar. Du kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Metoden fungerar.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Metoden
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Eleven kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Metoden fungerar väl.
Begrepp
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du har bristfälliga kunskaper för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang/
Kommunikation
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska uttrycksformer.
Du använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: