Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drömrummet

Skapad 2016-04-14 11:04 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Ett ämnesövergripande projekt där eleverna har i uppgift att bygga sitt drömrum efter givna förutsättningar. Arbetet omfattar ämnena matematik och teknik..
Grundskola 6 Matematik Teknik

Din uppgift är att göra en skalenlig modell av ditt valda rum med hjälp av egna skisser och ritningar. Du skall mäta upp ett rum och göra en skiss av rummet för att sedan göra en skalenlig ritning av rummet i skala 1:20. Du ska kunna använda dig av begreppet skala och kunna räkna om givna mått i för att konstruera skalenliga modeller av vardagsföremål. Du ska sedan bygga en modell i skala 1:20 och inreda efter dina önskemål. I rummet ska en lösning för uppvärmning och ett genomtänkt elektrisk system finnas. Du ska kunna presentera ditt arbete muntligt och skriftligt och motivera dina val.

Innehåll

Arbetssätt och bedömning

Arbetssätt:
Vi kommer att:

 • Mäta och rita en skiss av ett rum
 • Bygga en skalenlig modell av rummet i skala 1:20
 • Inreda rummet med skalenliga möbler 

 

Bedömning:

Vid bedömning tas hänsyn till följande:

 • Att rummet och möblerna är tillverkade i skala 1:20.
 • Hur välarbetat och detaljerat rum och möbler är.
 • Kreativa och innovativa lösningar i inredningen.
 • Att du arbetat självständigt och hur du konstruerat möbler mm.
 • Hur du valt att konstruera dina möbler för att de skall vara stabila och hållbara.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Uppgifter

 • Skisser av väggar

 • Ritning av golv

Matriser

Ma Tk
Drömrummet

Nivå 1
Kan genomföra en teknisk konstruktion med stöd av en skiss,ritning eller annan instruktion.
Nivå 2
Undersöker teknik på ett praktiskt sätt med rätt redskap. Använder redskapen på ett säkert och riktigt sätt. Motiverar val av material, redskap och utformning. Beskriver konstruktionen med relevanta begrepp och termer.
Nivå 3
Visar god förmåga att ta egna initiativ och hitta alternativa lösningar samt självständigt lösa mer komplicerade tekniska problem. Modellen visar noggrannhet, hållbarhet och design.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: