Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken runt oss

Skapad 2016-04-14 11:09 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
En PP kring arbetet med: hävstång, skruv, lutande plan, kil, talja och hjulet. Samt tekniska lösningar i vardagen och deras utveckling över tid.
Grundskola 6 Teknik
...

Innehåll

Syften för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningens innehåll:

Centalt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Undervisningens innehåll:

Du kommer att arbeta både enskilt och i par eller grupp. Du kommer att arbeta laborativt. Vi kommer att läsa och titta på film.

Du kommer att få göra en skiss till ett rörligt djur och sedan konstruera ditt djur utifrån skissen. Sedan ska du få skriva en kort redogörelse om din skiss fungerade, eller om du behövde konstruera om djuret.

Du kommer att arbeta och skriva om tekniska lösningar i vardagen och hur dessa har förändrats över tid.

Kunskapskrav för år 6

Detta är kunskapskraven för lägst godkända betyg (E) i år 6.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du arbetar på lektionerna.Jag kommer att bedöma hur din skiss till det rörliga djuret ser ut, samt titta på ditt djur och din slutsats. Jag kommer att bedöma din rapport om tekniska lösningar i vardagen och deras utveckling över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: