Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 vt16

Skapad 2016-04-14 11:20 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 6 Engelska
...

Innehåll

Eklandaskolan läsåret Årskurs Tidsperiod

Mål och riktlinjer


Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Kunskapskrav och bedömning

Se matris

Arbetssätt

Vi läser texter av olika slag.

Vi tittar på engelskspråkiga filmer.

Vi gör muntliga övningar med enskilda, korta presentationer, pararbeten och gruppövningar.

Vi arbetar med läsförståelse.

Vi skriver olika texter och övar på att formulera meningar. 

Vi lyssnar på texter och samtal.


Utvärdering/reflektion

Uppgifter

 • Happy birthday, America!

 • Happy birthday America!

 • hippo

 • I love summer

Matriser

En
Engelska år 4 vt16

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig i tal
I muntliga övningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga övningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga övningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skrift
I skriftliga övningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga övningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga övningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: