Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och reformationen

Skapad 2016-04-14 11:31 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Historia

Du ska efter arbetsområdets slut kunna redogöra för Gustav Vasas väg till makten i Sverige samt vad han gjorde under den här tiden som även kan visa sig i dagens samhälle. Du ska även ha kännedom om reformationen och dess betydelse.
 


▼ Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

● Hi      Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, 
● Hi      Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, 
● Hi      Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och 
● Hi      Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 


▼ Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:
• Din förmåga att beskriva orsaker och dess konsekvenser av reformationen och Gustav Vasas ökade skatteuttag
• Din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera historiska källor för att dra slutsatser om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet
• Din förmåga att förstå och använda olika begrepp


Hur:

  •  Genom de muntliga diskussionerna
  •  Inlämningsuppgift (arbetshäfte)
  •  Genom läxförhör på historiska begrepp på liber.se

 

Kopplingar till läroplan

■ Hi  A 6       Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder. 
■ Hi  A 6       Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. 
■ Hi  A 6       Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet. 


▼ Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:
• Se på film och arbeta i tillsammans utifrån frågeställningar utifrån filmerna
• Gemensam läsning i läroboken
• Gemensamma diskussioner
• Arbeta med ett arbetshäfte

 

Kopplingar till läroplan

◆ Hi  4-6      Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur. 
◆ Hi  4-6      Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation. 
◆ Hi  4-6      Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa. 
◆ Hi  4-6      Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag. 


▼ Begrepp


Begrepp vi kommer att arbeta med:
•stat(ett annat ord för land eller rike)
•statskyrka (rikets egna kyrka)
•statskassa (de pengar kungen har för att styra riket)
•kröning (högtidlig akt där regenten tilldelas sin makt offentligt)
•krönika (berättelse i tidsföljd över händelser)
•reformation (omskapande av kyrkolära)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: