Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Ma Åk 7 lå 15/16 - Matematikboken X kap 6

Skapad 2016-04-14 11:41 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Planering för kapitel 6 i X-boken (upplaga 4)
Grundskola 7 Matematik

Nu byter vi till en nyare upplaga av X-boken. Eftersom de två upplagorna inte har exakt samma upplägg måste vi börja arbeta med kapitel 2 och 3 i den nya för att göra de avsnitt som vi inte har arbetat med tidigare.

Innehåll

Mål

 • Kunna uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform
 • Behärska sambandet mellan andel, del och helhet 
 • Kunna använda sig av sambandet för att lösa textuppgifter

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetets innehåll

Du ska arbeta med att

 • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform
 • räkna ut del och helhet utifrån bråkform och procentform
 • lösa textuppgifter där bråkform, decimalform och procentform är inblandade

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbete med bokens arbetsuppgifter (se separat stencil på mattesidan)

Problemlösning enskilt och i grupp.

Läxor 

Visa din kunskap - Bedömning

På veckoläxorna får du respons som kan hjälpa dig att utveckla dina matematiska förmågor.

Genom att vara delaktig i grupparbeten och gemensamma diskussioner både visar du din kunskap och utvecklar dina matematiska förmågor.

Prov (när det blir prov meddelas i kalendern och på mattesidan).

Reflektion


 Avsluta följande meningar i kommentarsfältet:
- Jag är stolt över ...
- Jag måste träna mer på ...
- För att utvecklas ska jag ...

Matriser

Ma
NF Kunskapstabell Matematik 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
(Aspekt 1 och 2 i kunskapstabellen) Lösa problem, val av metod, rimlighet, alternativa metoder.
Begrepp
(Aspekt 3,4 och 5 i kunskapstabellen) Använda olika begrepp (även i nya situationer), åskådliggöra med formler, bild, symbol, diagram, olika begrepps relation.
Metod
(Aspekt 6 i kunskapstabellen) Rutinuppgifter, metodens lämplighet.
Kommunikation
(Aspekt 7 och 8 i kunskapstabellen) Redovisningens tydlighet och effektivitet, framföra och bemöta matematiska resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: