Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig

Skapad 2016-04-14 13:17 i Katrinebergsskolan Mölndals Stad
Denna uppgift går ut på att skriva en bok som berättar om dig. Boken ska innehålla minst 8 kapitel, den ska ha ett arbetat omslag som du gör i bilden och gärna innehålla bilder, foton och illustrationer. Det handlar mycket om att kunna uttrycka sina tankar, känslor och åsikter i skrift. Du kommer själv få välja vilka kapitel din bok kommer att innehålla utöver fyra obligatoriska. (Se uppgiftsblad).
Grundskola 7 Svenska

Vilka kunskaper ska du visa?

  • att du kan skriva olika slags texter
  • att du kan skriftspråkets olika skrivregler
  • att du kan skriva och redigera texter för hand och med hjälp av dator
  • att du kan uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i skrift
  • att du kan förstärka innehållet i dina texter med hjälp olika estetiska uttryck (ex. passade bilder, ljud, färger)

Upplägg: Detta arbete är enskilt och du måste själv göra upp din planering, så att du hinner med alla uppgifter. Det innebär att du kan behöva ge dig själv läxor ibland. Hur du gör din bok och hur den ser ut bestämmer du helt själv. Allt är möjligt!

Matriser

Sv
Bedömning

F
E
C
A
Innehåll
Du har ännu inte gjort någon bok.
Du har gjort en bok som innehåller minst 8 olika skrivuppgifter. Du har behövt en hel del hjälp med innehållet.
Du har gjort en bok som innehåller minst 8 olika uppgifter.Du har till stor del jobbat självständigt med innehållet till din bok.
Du har gjort en bok som innehåller minst 8 olika skrivuppgifter. Du har jobbat självständigt med innehållet till din bok. Du har även kommit med många egna ideér gällande innehållet.
Skrivregler
Du visar stor osäkerhet när det gäller grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Du kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Olika typer av texter
Du visar stor osäkerhet när det gäller att skriva olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Att uttrycka sig
Du har ännu inte visat att du kan uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i skrift.
Du har på ett enkelt sätt uttryckt dina egna tankar, åsikter och känslor i skrift.
Du har på ett utvecklat sätt uttryckt dina egna tankar, åsikter och känslor i skrift.
Du har på ett utvecklat och genomtänkt sätt uttryckt dina egna tankar, åsikter och känslor i skrift.
Estetiska uttryck
Du har ännu inte visat dina kunskaper när det gäller att med estetiska uttryck förstärka budskapet i dina texter.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt kombinera dina texter med olika estetiska uttryck för att förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan på ett ändamålsenligt sätt kombinera dina texter med olika estetiska uttryck för att förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kombinera dina texter med olika estetiska uttryck för att förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Redigera
Du har inte bearbetat din bok.
Du har på ett enkelt sätt bearbetat din bok.
Du har på ett genomtänkt sätt bearbetat din bok.
Du har på ett mycket noggrant och genomtänkt sätt bearbetat din bok.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: