Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden vt-16

Skapad 2016-04-14 15:05 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Medeltiden
Grundskola 4 Historia
Vi kommer fortsätta lära oss om Sveriges historia och den tid som kom efter Vikingatiden och som kallas Medeltiden.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Arbetsområde:

Under denna period kommer vi att arbeta om Medeltiden.

Du kommer att få lära dig om hur Sverige förändras under denna tid och varför.

Du kommer att få lära dig om några personer och händelser som varit viktiga för förändringen av Sverige.

Efter genomfört arbete skall du som elev kunna reflektera över vilka spår som medeltiden satt på vårt samhälle idag och kunna jämföra livet på medeltiden med hur vi lever idag.

 

 

Konkreta mål för undervisningen:

Du som elev ska efter avslutat arbete kunna

 • berätta om några viktiga händelser och personer under medeltiden.
 • Tex: Heliga Birgitta, när kristendomen kom till Sverige, pesten, de fyra stånden.
 • samtala och reflektera om förändringar som skedde under denna period och vad som finns kvar av denna tid nu.
 • Jämföra likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män dåtid och nutid.

 

 

Bedömning:

* sker löpande under arbetet

* hur du tar ansvar för och deltar i enskilt arbete, parvis och i grupp

* hur du deltar i diskussioner och samtal

* texter du producerar enskilt, parvis och i grupp

* kunskaper om fakta och begrep

* jämföra likheter och skillnader i levnadsvillkor dåtid-nutid

Undervisning:

Under perioden kommer vi att lära oss om Medeltiden genom att

 • läsa faktatexter
 • titta på filmer om Ahmed i Medeltiden
 • skriva faktatexter
 • göra grupparbete om någon viktig person eller händelse på Medeltiden
 • samtala

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: