Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårblommor i närmiljön

Skapad 2016-04-14 15:23 i Frösakullskolan Halmstad
Hur ser egentligen en blomma ut? Hur kan man skriva en faktatext om blommor? Hur målar man en blomma? Under några veckor ges du möjlighet att lära kring hur en blomma egentligen ser ut , hur du kan skriva en faktatext om blommor och hur du kan måla en blomma.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Bild Svenska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

 

Efter avslutat tema bedöms hur väl din förmåga är att

 • kunna namnen på några av de blommor som växer i vår närmiljö (skriftligt/muntligt)
 • kunna blommans delar - begreppen:  rot, stjälk, foderblad, kronblad, ståndare och pistill (skriftligt7muntligt)
 • skriva en faktatext om en blomma tillsammans med en kompis (skriftligt)
 • måla en blomma i akvarell (bildligt)
 • självbedömning

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisning

Du kommer ges möjlighet att lära genom att

 • lyssna till genomgångar
 • lära tillsammans och av varandra genom i klassrumsdialoger
 • titta på film om några vanliga blommor t.ex. blåsippa, vitsippa, tussilago
 • läsa faktatexter enskilt och tillsammans
 • vi tillsammans lär hur genren faktatext om blommor kan vara uppbyggd -cirkelmodellen
 • arbeta utifrån "sexfältare" och stödord
 • gå ut i närområdet och utforska vilka blommor som finns
 • måla blomma i tekniken akvarell

 

Dokumentation

 

Du dokumentera ditt arbete i din lärlogg i Unikum.

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: