Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Migration

Skapad 2016-04-14 15:49 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 Samhällskunskap

Idag är nästan 1,7 miljoner eller 17 procent av befolkningen född utomlands och de närmsta åren väntas antalet utrikes födda öka mer än tidigare. Men varför emigrera människor och vilka regler har vi i Sverige kring invandring? Vad innebär integration och segregation? Varför uppkommer främlingsfientlighet? Detta och en hel del annat kommer vi arbeta med under detta moment.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

Koppla till kursplanens syfte. 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Vad ska vi arbeta med?

Momentet kommer delas in i tre delar.

Del 1: Sverige och migration, ett historiskt perspektiv. De nationella minoriteterna i Sverige

Del 2: Migration - orsaker till emigration. Ny i Sverige, uppehållstillstånd. Flykting - asyl.

Del 3: Möjligheter och problem (integration, segregation, assimilering). Konsekvenser för samhället.

Hur ska vi arbeta?

Du kommer få arbeta både självständigt och tillsammans med klasskamrater. Momentet kommer bestå av genomgångar, diskussions/samtalstillfällen, arbete med textmaterial och tillhörande uppgifter och filmvisningar.

Material kommer kontinuerligt läggas ut i Google Classroom, bl.a begreppslistor, texthäften och arbetsuppgifter.

Om vi hinner så kommer momentet avslutas med en fördjupningsuppgift. Den sker i samarbete med svenskämnet. Mer information kommer senare.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 

När det gäller arbete med texter så kommer du själv få välja mellan olika metoder, både gällande läsning och fakta- och begreppsförståelse. Det kan vara att läsa tillsammans eller enskilt, att svara på frågor, skriva egna sammanfattningar eller göra tankekartor. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Bedömningen kommer utgå ifrån de kunskaper och förmågor du visar under lektionerna, t. ex i samtal och diskussioner, och i olika förhör och test.

Kunskapskrav

Här kopplar du till de kunskapskrav som kommer bedömas under det aktuella arbetsområdet. 

- elevens fakta- och begreppsförståelse

- elevens förmåga att föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra

- elevens förmåga att se samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation

- elevens förmåga att värdera och uttrycka olika ståndpunkter (växla mellan olika perspektiv)

-  eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Veckoplanering

Läxor och testdatum läggs ut i kalendern.

Matriser

Sh
Migration

E
C
A
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Eleven beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: