Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My body and my clothes

Skapad 2016-04-14 20:59 i Västra Karups skola Båstad
En pedadgogisk planering engelska i år 2. Utgår delvis ifrån läromedlet "What´s up?".
Grundskola 2 Engelska

Vilka sorts kläder gillar du?

Vilka kläder passar på vid olika årstider?

Du kommer att arbeta vidare med fler färger, kläder, kroppsdelar. 

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.

Undervisning/lärande

Du kommer att få utveckla dina kunskaper och förmågor genom att:

 • Lyssna till olika texter, sånger och genomgångar
 • Sjunga på engelska
 • Prata med dina klasskamrater på engelska
 • Skriva på engelska
 • Se på film
 • Leka olika lekar
 • Körläsa tillsammans med dina klasskamrater

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du har utvecklat dina kunskaper och förmågor med hjälp av nedanstående matris.

Du ska kunna:

 • säga och skriva färger
 • namnge de vanligaste kläderna du använder
 • förstå och använda "I like..."
 • förstå och använda " I´, wearing..."
 • säga och skriva de olika kroppsdelar

Matriser

En
My body and my clothes

Du behöver utveckla förmågan att
Du har förmågan att
Du har förmågan att med säkerhet
...säga och skriva färger
...säga och skriva några vanliga klädesplagg
Delta i enkla samtal som med kamrater.
... ge studiero och bidra med engagemang vid olik gruppdiskussioner och övningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: