Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning åk 6

Skapad 2016-04-14 21:18 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig olika problemlösningsstrategier. Du ska bli tydlig i dina uträkningar.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Vi arbetar med kapitel 9 - Problemlösning i MatteDirekt Borgen 6B.

Vi lär oss metoderna: rita en bild, prova dig fram, leta mönster i tal och bild, arbeta baklänges, sätt upp en ekvation och finns det nog med fakta.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Genomförande

Du deltar i genomgångar, tränar på problem i läroboken och eventuella stenciler (övningar) under lektion och som läxa. Du arbetar i grupp där ni gemensamt löser uppgifter.

Arbetet pågar under v. 15-18.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid muntliga och skriftliga redovisningar under lektionstid. Arbetet avslutas med ett skriftligt och ett muntligt prov.

Elevinflytande

Vi följer läroboken i detta kapitel. Du har inflytande och ansvar över dina läxor under varje vecka utifrån hur du arbetar på lektionerna. Det ar viktigt att du övar på de olika metoderna som hör till kapitlet för att kunna välja rätt metod och lösa uppgifterna på ett sätt som du kan resonera kring. I början av kapitlet har vi gemensamt gått igenom målen.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Du kan ibland lösa enkla problem genom att välja ett sätt som kan leda till en lösning. Du kan beskriva vad du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir oftast rätt. Du kan beskriva vad och hur du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir rätt. Du kan förklara vad och hur du gör och tala om varför du valt att göra så.
Resonemang
Förmågan att föra resonemang samt kvalité på slutsatser och analyser.
Du redovisar kortfattat om val av metod och försöker avgöra om resultatet är rimligt. Du följer med i samtal och försöker ge förslag till annat sätt att lösa problemet.
Du redovisar dina tankar om val av metod och försöker förklara varför resultatet är rimligt. Du är ofta aktiv vid samtal och ger förslag till annat sätt att lösa problemet.
Du redovisar tydligt dina tankar om val av metoder och kan förklara varför resultatet är rimligt. Du är aktiv vid samtal och kan ge förslag till andra sätt att lösa uppgiften så att gruppen når nya kunskaper.
Kommunikation
Kvalitét på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Du uttrycker dig enkelt, med matematiskt språk så att andra kan följa dina tankar.
Du uttrycker dig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk till uppgiften.
Du uttrycker dig med säkerhet och använder ett korrekt matematiskt språk till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: