Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV/SVA: - Argumenternade tal

Skapad 2016-04-14 21:28 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Du ska hålla ett argumenterade tal inför klassen v.16-17.

Innehåll

Syfte

Syfte med undervisningen är att eleverna ska:

-lära sig att muntliga presentera/redovisa
-känna en muntlig säkerhet.
-lära sig att skapa ett argumenterade tal efter "sju-stegs modellen"

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
 • SvA  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • SvA  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Konkretiserade mål

 • Öva att tala inför andra i form av en redovisning av ditt argumenterande tal.
 • Sträva efter att tala tydligt.
 • Sträva efter att titta upp från texten så mycket som möjligt.
 • Använda flera olika källor och granska dem.
 • Få kunskap om och kunna förmedla information muntligt.

Undervisning

Vi kommer att gå igenom tips och strategier för muntlig presentation. Gå igenom "hur" ett argumenterande tal bör vara uppbyggt, efter "sju-stegs modellen". Ditt tal ska redovisas muntligt v. 16-17.

Bedömning

 • bedömning sker i matrisen.

Matriser

Sv SvA
Författare

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet - från inledning till avslutning
Du hade en röd tråd och försökte hålla dig till den.
Du hade en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och en tydlig avslutning.
Du var så pass säker att du kunde vika ut på sidospår utan att förståelsen var förlorad (t.ex. berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Ögonkontakt
Utantill- eller innantilläsning?
Du kom ihåg att titta upp ibland.
Du använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Du använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Tes
Din tes är tydligt presenterad
Argument/Motargument
Du har argument som du bemöter med motargument.
Du har relativt tydliga argument som du delvis bemöter och understödjer med ex. fakta.
Du har tydliga argument som du bemöter och understödjer med ex. fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: