Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Kärnfysik och strålning v. 16-19 VT16

Skapad 2016-04-15 08:38 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 9 Fysik

Vad är egentligen strålning?

Är mikrovågor strålning?

Kan man i så fall använda mobiltelefoner till att poppa popcorn?

Om mikrovågor är strålning, är mat tillagad i mikrovågsugn farlig?

Vilka andra typer av strålning finns det?

Vad är radioaktivitet?

Kan strålning vara nyttigt?

Dessa frågor och många andra kommer du att få svar på när vi dyker in i atomernas värld.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Tid

Detta är ett kort moment i fysik som kommer att pågå mellan v. 16-19

Prov måndag v. 19 (elevens val)

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

  • Fy  7-9
    Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  • Fy  7-9
    Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Arbetsgång

På lektioner kommer vi att gå igenom följande:

v. 16 Atomens inre 12.1 + Radioaktivitet 12.2

v. 17 Radioaktivitet 12.2 + Kärnenergi 12.3

v. 18 Repetition

v. 19 prov måndag (elevens val)

 

Under lektioner kommer vi även titta på och diskutera utifrån aktuella filmer till detta område. 

- olika sorter strålning

- atomens beståndsdelar

- kärnkraftverk

- fusion

Vi kommer främst arbeta med Fysikboken kap. 12 "Atom- och kärnfysik" s. 230-255

 

Filmer om den moderna fysikens framväxt:

 

Atommodellens utveckling  http://sli.se/r/qHk9

Vägen till nobelpriset: Niels Bohr  http://sli.se/r/wkmq

Niels Bohrs atommodell  http://sli.se/r/qCCn

Elektromagnetiska spekrat, inkl röntgen- & gammastrålning  http://sli.se/r/qFLg

Rutherford och upptäckten av strålning (alfa, beta, gamma)  http://sli.se/r/rv2G

 -> Radioaktivitet och strålning  http://sli.se/r/xtDR

Radioaktivitet på gott och ont  http://sli.se/r/qCpm

Marie Curie och strålningens historia  http://sli.se/r/qVBr

Vägen till nobelpriset: Marie Curie  http://sli.se/r/wcG2

Milstolpar: Henri Becquerel och makarna Curie  http://sli.se/r/qVBT

Lise Meitner och fissionen  http://sli.se/r/qCkk

Enrico Fermi och kärnklyvningen  http://sli.se/r/vpN0

Radioaktivitet och kärnkraften  http://sli.se/r/vVjs

Dokumentär om atombomberna och andra världskrigets slut (1h) http://sli.se/r/qTsd

Om Einstein  http://sli.se/r/r7CW

Kol-14 metoden  http://sli.se/r/w3jJ

Kärnenergi  http://sli.se/r/qCkZ

Tjernobyl och Fukushima  http://sli.se/r/qXmf

Bedömning

Bedömning kommer att pågå under hela momentet samt vid det skriftliga provet måndag v. 19 (elevens val)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: