Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bära eller brista vt 2019

Skapad 2016-04-15 08:59 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi lär om material, förstärkningar och ritar och konstruerar en bro.
Grundskola 7 – 9 Teknik

Vad finns det för material? Vad är frigolit? Kan ett material som verkar klent ändå hålla uppe mycket massa? Hur kan en bro hålla?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska få öva upp sin förmåga att...

Centralt innehåll

Läroplanen säger att vi ska arbeta med:

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:
Teorippgifter i grupp och individuellt.

1) Ni skall titta på en power point om olika broar, läsa texten och svara på frågorna.

2) Vi kommer att göra övningar på ipaden. Ladda ner "bridge constructor playground".

3) Ni skall i smågrupper bygga en egen bro. Välj brotyp, rita en skiss i skala 1:1 och bygg sedan er bro. Ni får 50 st glasspinnar och tre st limstavar per grupp.

Bron ska ligga över ett hål på 30 cm (i diameter). När ni är klara hänger vi en hink med vikter i och ser vilken som klarar mest.

Hållfastighet och design är viktigt!

ALLT SKA VARA KLART V20

 Lycka till med ditt broarbete! //Maria

Bedömning

Jag bedömer hur du:

 • kan beskriva olika material som används i vardagen
 • kan påvisa fördelar och nackdelar med olika material
 • känner till olika krafter som påverkar tekniska konstruktioner
 • känner till olika tekniska lösningar för stabila och hållfasta konstruktioner
 • kan värdera konsekvenserna av olika teknikval
 • ritar tydliga skisser med skalenliga mått
 • bygger din bro
 • stabil din bro är
 • jobbar med de praktiska övningarna

 

FÖLJANDE BEGREPP SKALL VISAS:

tryckkraft

tryckhållfasthet

dragkraft

draghållfasthet

böjbelastning

balk

balkformer

armering

vikta kanter

veckning

ram- och skalprincipen

fackverk

korrugering

valvbåge

hårdhet

elasticitet

korrosion

plastisk

temperaturutvidgning

sträckgräns

brottgräns

några olika material, t ex metall och glas

komposit

sammanfogning av olika material, t ex lödning

sandwichmaterial

spång

hävstång

konsol

olika sorters brotyper t ex valvbro

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: