Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lpp enegatan hi Gustav Vasa år 5-6

Skapad 2016-04-15 09:03 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 5 – 6 Historia Svenska

Gustav Vasa-landsfader eller demon?

Innehåll

Syfte ( Lgr 11):

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll (Lgr 11):

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Konkretisering av målen:

 • Du ska få utveckla din förmåga att se samband mellan hur människorna som levde på vasatiden påverkades av de förändringar i samhället som hände under denna tid.
 • Du ska få lära dig om händelser och personer som var viktiga under vasatiden.
 • Du ska få söka fakta
 • Du ska få lära dig historiska begrepp och hur du ska använda dessa

Arbetsätt:

Du kommer få:

 • söka faktakunskaper i läroböcker och svara på frågor
 • se på film
 • visa dina kunskaper både skriftligt och muntligt

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • söka fakta ur olika källor
 • använda dina kunskaper och formulera egen faktatext

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Redovisning

 • Skriftliga svar på frågor

 

Tid:

start vecka 16

Matriser

Hi Sv
4-6 SO allmän matris

-->
-->
-->
-->
Kunskaper
Du har vissa kunskaper inom det aktuella arbetsområdet. Du känner till något eller några centrala begrepp som är grundläggande för kursen. Du kan till viss del och med stöd beskriva och förklara något inom arbetsområdet.
Du har grundläggande kunskaper inom det aktuella arbetsområdet. Du känner till centrala begrepp som är grundläggande för kursen. Du kan med egna ord redogöra för din kunskap i tal eller skrift och sätta in den i ett sammanhang. Du kan med egna ord beskriva och förklara flera delar inom arbetsområdet.
Du har goda kunskaper inom det aktuella arbetsområdet. Du känner till, förstår och kan förklara centrala begrepp som är grundläggande för kursen. Du kan med egna ord redogöra för din kunskap i tal eller skrift och du kan sätta in kunskapen i nya sammanhang. Du kan med egna ord berätta, beskriva och förklara delar inom arbetsområdet och du kan till viss del se och förstå helheter.
Du har mycket goda kunskaper inom det aktuella arbetsområdet. Du har en god förståelse och kan på ett fördjupat plan förklara centrala begrepp som är grundläggande för kursen och du kan använda dem i rätta och i nya sammanhang. Du kan med egna ord berätta, beskriva och förklara delar och helheter både inom och utom arbetsområdet.
Se samband
Du försöker att ge något exempel på orsaker eller följder kring en händelse eller företeelse.
Du ger exempel på några orsaker och följder kring en händelse eller företeelse.
Du förklarar olika sammanhang och ger exempel på bakomliggande orsaker och utlösande faktorer samt kort- och långsiktiga följder.
Du värderar och motiverar betydelsen av orsaker och följder.
Urval av fakta
Du använder dig av obearbetad fakta som allt för mycket liknar originaltexten.
Du har valt ut fakta som till största delen är kopplat till det aktuella ämnet.
Du har valt ut fakta på ett klokt sätt, bearbetat den och en röd tråd finns i framställningen.
Du har valt ut fakta på ett klokt sätt, har en medveten bearbetning av den och har en tydlig och genomtänkt struktur i framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: