Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2016-04-15 09:06 i Ankarets skola Öckerö
Grundskola 4 – 6 Kemi

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med syror och baser.

Innehåll

De här kunskaperna ska du utveckla

Här i tabellen kan du läsa om vad du ska kunna. Nedanför ser du vilka kunskapskrav som vi arbetar med och utgår ifrån.

Syror och Baser

Sakkunskap

  Du behöver arbeta mer med detta mål Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
   
Jag kan ge något exempel på sura och basiska ämnen.
Jag kan ge några exempel på sura och basiska ämnen.
Jag kan ge flera exempel på sura och basiska ämnen.
   
Jag kan ge exempel på pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen.
Jag kan gradera några ämnen efter pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen.
Jag kan med större noggrannhet gradera ämnen efter pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen.
   
Jag kan ge något exempel på hur man tar reda på olika ämnens pH-värde.
Jag kan ge några exempel på hur man tar reda på olika ämnens pH-värde.
Jag kan ge flera exempel på hur man tar reda på olika ämnens pH-värde.
   
Jag kan ge något exempel på faror som är förknippade med syror och baser.
Jag kan ge några exempel på faror som är förknippade med syror och baser och ge någon beskrivning på hur jag kan förhindra olyckor.
Jag kan ge flera exempel på faror som är förknippade med syror och baser och beskriva hur jag kan förhindra olyckor.
   
Jag ge något exempel på hur syror och baser påverkar miljön.
Jag ge några exempel på hur syror och baser påverkar miljön samt beskriva följder.
Jag ge flera exempel på hur syror och baser påverkar miljön och beskriva följder samt förebyggande åtgärder.
   
Jag kan ge exempel på och beskriva någon varningssymbol på förpackningar.
Jag kan ge exempel på och beskriva några varnings-symboler på förpackningar.
Jag kan ge exempel på och beskriva flera varnings-symboler på förpackningar.

Laborativt

  Du behöver arbeta mer med detta mål Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
   
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ge förslag på frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
   
Jag kan göra en enkel dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en utvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en välutvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Ke  A 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ke  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
 • Ke  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • genomföra enkla undersökningar och dokumentera dem.
 • se på film.
 • prata om och använda begrepp.
 • ha genomgångar.
 • läsa faktatexter och arbeta i arbetsboken om fysik och kemi.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Du kommer att få visa din kunskap genom att:

 • vara med och resonera muntligt om några centrala frågor.
 • genomföra några undersökningar och dokumentera dem.
 • i slutet av arbetsperioden svara på frågor skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: