Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det var en gång...

Skapad 2016-04-15 10:41 i Söderskolan Falkenberg
Du kommer att arbeta med sagor, lyssna, läsa, titta och skriva sagor
Grundsärskola 5 Svenska

Det var en gång... så börjar de flesta sagor. Under några veckor kommer du att arbeta med sagor på olika sätt. Du kommer att få lyssna, läsa, titta på och skriva sagor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv
  Syfte skriva texter för olika syften och mottagare,
 • Sv
  Syfte bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Bedömning - vad och hur

Du och en pedagog kommer att skriva och måla bilder till en saga som ni hittar på tillsammans.

Du kommer bli bedömd i om hur mycket du medverkar och bidrar i arbetet med att skriva sagan.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
 • Sv  E 6
  Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
 • Sv  E 6
  Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
 • Sv  E 6
  Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
 • Sv  E 6
  Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
 • Sv  E 6
  Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få lyssna och se på några sagor. Vi kommer att prata om sagor, vad som är typiskt för en saga och hur en saga är uppbyggd.

Vi kommer att titta på några olika sagofilmer och någon vuxen eller kamrat kommer att berätta/läsa sagor för dig.

Du kommer att få måla bilder till olika sagor och du kommer att få återberätta sagor du sett och läst för en pedagog.

Vi kommer att titta på några avsnitt av Sagomattan för att bli inspirerade till att göra egna sagor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-6
  Tala, lyssna och samtala Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva ..
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: