Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 7: Reflekterande läsning och skrivning (vt 16)

Skapad 2016-04-15 10:46 i Kärlekens skola Halmstad
Vi kommer under vårterminen att arbeta med en skönlitterär bok där klassen tillsammans och individuellt bearbetar innehåll, budskap och tränar på att både muntligt och skriftligt delge varandra tankar och funderingar kring texten.
Grundskola 7 Svenska

Vi kommer under vårterminen att arbeta med boken ”Hjärtans fröjd" skriven av Per Nilsson. Tillsammans och individuellt bearbetar vi innehåll, budskap och tränar på att både muntligt och skriftligt delge varandra tankar och funderingar kring texten.

Innehåll

Syftestext Lgr 11 i ämnet svenska

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Eleverna kommer inom arbetsområdet att träna på:

 • att i skrift uttrycka egna tankar och åsikter
 • att muntligt uttrycka egna tankar och åsikter
 • att kunna lyssna på andras åsikter
 • att aktivt delta i diskussioner och samtal kring texten och textens innehåll
 • att arbeta med ord och ordförståelse
 • att läsa mellan raderna för att försöka tolka texten och få en fördjupad förståelse för innehållet
 • att skriva egen text med anpassning till ursprungstexten

Vi kommer att träna ovanstående genom att:

 - gemensamt läsa och lyssna till bok "Hjärtans fröjd"

 - individuellt arbeta med läslogg (där eleven aktivt arbetar med texten, tar ut citat och formulerar egna reflektioner)

 - individuellt arbeta med kortskrivning, riktad skrivning och demokratiskrivning

 - det ges möjlighet att delta i olika samtal och diskussioner med texten som utgångspunkt

 - skapa en egen text med anknytning till bokens tema, där ord, bild (och ev ljud) samspelar 

 

 

Kunskapsutveckling och bedömning

Se matris nedan

Matriser

Sv
Läslogg, reflekterande läsning och skrivning

F
E
D
C
B
A
Läsförståelse
Du kan göra enkla sammanfattningar av textens innehåll.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Din sammanfattning och dina reflektioner visar på grundläggande läsförståelse.
Din sammanfattning och dina reflektioner visar på god läsförståelse.
Din sammanfattning och dina reflektioner visar på mycket god läsförståelse.
Resonemang
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.
Samtala
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Skriva
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap .
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: