Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Au Téléphone

Skapad 2016-04-15 10:58 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Planering för arbetsområde med utgångspunkt i kapitel 5 i "Arc-en-ciel 8".
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

I detta arbetsområde arbetar vi med temat "Au téléphone". Vi kommer lägga fokus på det muntliga, repetera p.c, nya oregelbundna verb, väderuttryck, repetera negationer etc.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Nedanstående förmågor tränar vi under området:

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Förmågor och Mål för arbetsområdet- "att kunna"

Under arbetsområdet är målet att du på franska:

 •  förstår och med fraser och meningar kan redogöra grundläggande för innehållet i texterna vi arbetar med, ev. med bilder eller stödord, med de nya ordförråd vi arbetar med.
 • kan fraser för att tala om väder
 • muntligt genomför ett telefonsamtal med relevanta fraser (inleda, avsluta och använda artighetsuttryck.)
 • Repeterar olika former av negationer och kan använda dig av dessa i din muntliga/skriftliga produktion.
 • kan formerna av verbet ”savoir ” i presens och p.c. samt repeterar verben ”avoir, être, faire, vouloir, pouvoir” i presens och p.c.


Du kommer att få möjlighet att träna dessa förmågor och att använda ovanstående delmoment i olika situationer och även jobba på sätt att hitta strategier för att komma runt kommunikationsproblem som kan uppstå.

Matriser

M2
Bedömningsfokus arbetsområde Au télephone

Denna gång är sammanhanget/situationen: 1. Eleven sitter i telefon och skall presentera sig, framföra sitt ärende, genomföra samtalet samt avsluta detsamma med relevanta fraser och artighetsuttryck. 2. Eleven läser ett brev och svarar skriftligt på brevet med lämpliga inlednings, avslutningsfraser, innehåll och svar på frågor t.ex.
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Tala
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du deltar i mycket korta sociala samtal och uttrycker dig enkelt och begripligt i ord, fraser och meningar. Du använder någon artighetsfras. Du gör dig i huvudsak förstådd och ev.grammatik/ språkfel stör inte förståelsen. Du uttalar de ord och fraser du är bekant med korrekt. Du vet hur man intonerar. du prövar att anpassa rösten i olika sorts meningar och intonationen är delvis rätt.
Du deltar aktivt i samtal om kända ämnen och uttrycker dig ganska tydligt med ord, fraser och meningar. Du använder artighetsfraser. Du gör dig förstådd och grammatiken är ofta korrekt. Du använder bindeord och sambandsord för att knyta ihop fraser och meningar. Ditt uttal är för det mesta tydligt och klart. Du kan delvis uttala obekanta ord korrekt. Din intonation är för det mesta korrekt, och du kan oftast anpassa rösten i olika sorts meningar.
Du deltar aktivt i olika samtal och uttrycker dig tydligt med ord, fraser och meningar. Du använder artighetsfraser. Du kan i någon mån anpassa samtalet till situation/person Du gör dig förstådd och grammatiken är oftast korrekt. Du formulerar dig ofta korrekt från början men korrigerar även dig själv. Ditt uttal är tydligt och klart. du har flyt i ditt tal och uttalar även obekanta ord i huvudsak korrekt. Din intonation är korrekt, och du kan anpassa rösten i olika sorts meningar.
Tala
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du väljer någon strategi som underlättar förståelsen eller löser problem, t.ex. använder andra ord, frågar, använder kroppsspråk/gester, bekräftar… Du använder inte engelska eller svenska.
Du väljer mellan olika strategier och använder sätt som underlättar min förståelse eller löser problem, t.ex. omformulerar, frågar, använder kroppsspråk/gester, bekräftar… Du använder inte engelska eller svenska.
Du väljer mellan flera strategier och använder flera sätt som underlättar min förståelse eller löser problem, t.ex. omformulerar, frågar, använder kroppsspråk/gester, bekräftar… Du använder inte engelska eller svenska.
Höra
Eleven kan förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att med agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du visar att du förstår genom att svara/fråga lämplig sak vid lämpligt tillfälle, uppfattar det mest väsentliga i det som sägs och svarar godtagbart utifrån detta.
Du visar att du förstår genom att svara/fråga lämplig sak vid lämpligt tillfälle samt uppfattar det huvudsakliga i det som sägs och svarar tillfredsställande utifrån detta.
Du visar att du förstår det som sägs genom att svara/fråga lämplig sak vid lämpligt tillfälle samt uppfattar helhet och väsentliga detaljer i det som sägs och svarar utifrån detta med gott resultat.
Höra
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
 • M2  E 9
Du kan använda någon strategi för att förstå det som sägs, t.ex. säga att du inte förstår, be om repetition, lyssna efter ord du känner igen, använda kroppsspråk.
Du kan använda dig av några olika strategier för att förstå det som sägs, t.ex. genom att säga att du inte förstår, be om repetition, lyssna efter ord du känner igen, använda kroppsspråk
Du kan använda dig av några olika strategier för att förstå det som sägs, t.ex. genom att säga att du inte förstår, be om repetition, lyssna efter ord du känner igen, använda kroppsspråk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: