Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturcirkel - Kärlek

Skapad 2016-04-15 12:38 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi ska arbeta med genren kärlek och under tiden läser du en kärleksroman som ni gruppvis och regelbundet ska diskutera utifrån olika perspektiv.
Grundskola 6 Svenska

Har du hört talas om en tjock liten bebis som heter Amor? Han är helt naken förutom en korg med pilar runt halsen....och en pilbåge i handen. Med pilbågen skjuter han stackars försvarslösa människor. Vet ni vad som händer då? De blir kära! <3

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska:

 • Tillsammans med din grupp planera så att ni hinner läsa ut boken under en period om fem veckor.
 • Dela upp boken i fem delar. Skriv in sidorna ni ska läsa till varje träff på planeringen.
 • Fördela rollerna till varje tillfälle. Byt roller varje tillfälle. I bland kan någon behöva ta fler roller.
 • Skriva in datum för era litteraturcirkelträffar i planeringen. (Varje grupp får en veckodag av läraren.)
 • Föra noggranna anteckningar inför varje träff. Du ska vara väl förberedd på din rolls uppgift.
 • Efter varje gruppdiskussion ska du utvärdera dina gruppmedlemmar och hur gruppdiskussionen gick.
 • Säkerställ att du har fört in dina anteckningar i dokumentet på google docs.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • Hur väl förberedd du är inför träffarna.
 • Hur väl förberedd du är på din rolls uppgift.
 • Hur väl du läser och förstår det du läser.
 • Hur väl du genomför dina skriftliga uppgifter.
 • Hur väl du kommunicerar i gruppen.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Arbetet pågår under v.16-21, totalt blir det ca 5 veckor då det faller bort dagar på grund av lov.

Uppgifter

 • Litteraturcirkel - Kärlek

Matriser

Sv
Litteraturcirkel

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Lästeknik
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Textanalys
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Samtal
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet.
Muntlig redovisning
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: