Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enskilt Praktiskt arbete i köket "Phad Thai"

Skapad 2016-04-15 14:14 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

Undervisningens innehåll: Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Undervisningens innehåll: Hur?

Praktiska arbetsuppgifter kopplade till det centrala innehållet (se ovan).

Den praktiska arbetsprocessen utvärderas kontinuerligt utifrån perspektiven hälsa, miljö och ekonomi.

Kunskapskrav för åk 7-9

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  E 9
  Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
 • Hkk  E 9
  I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Hkk  E 9
  Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  E 9
  Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Bedömning

Matriser

Hkk
Praktiskt arbete i köket

Behöver utvecklas
E
D
C
B
A
Ansvar och initiativförmåga
Eleven behöver handledning för att komma vidare i sitt arbete.
Eleven tar ansvar för uppgiften och fullföljer den. Tar ibland initiativ till att utföra gemensamma arbetsuppgifter. Ex: Arbetar mestadels utan påminnelse eller stöd. Du använder tiden så att inga pauser uppstår (diskar och plockar undan löpande)
Eleven tar ansvar för gruppens arbete och för gruppens arbete framåt. Kan handleda kamrater. Ex: Försöker lösa problem på eget initiativ
Läsa recept och organisera
Eleven visar viss förmåga att förstå recept och kan organisera sitt arbete med viss handledning. Ex: Du följer receptet (läser igenom först, börjar med det som tar längst tid, samarbetar, kan väga mäta)
Eleven kan på egen hand förstå och följa enkla recept. Kan organisera sitt arbete på ett fungerande sätt. Ex: Du planerar och organiserar så att tiden utnyttjas väl (du vet vad du ska göra och när, ni gör inte samma sak) Du kan planera tillagnings om kräver flera olika matlagningsmetoder. Du håller tiden och serverar varm mat (ser du att tidsramen inte håller, upptäcker du det i god tid och påtalar detta)
Eleven är självgående i att läsa och förstå recept. Kan planera sitt arbete självständigt och kan lösa oförutsedda situationer med bra resultat. Ex: Som C + Du jobbar effektivt men utan att stressa. Får arbetet gjort på ett smidigt sätt i alla delar. Kan lösa problem som uppstår.
Redskap och teknisk utrustning
Eleven väljer lämpliga redskap och teknisk utrustning med viss handledning och använder dessa på ett säkert sätt. Ex: Du väljer oftast rätt utrustning, men ibland blir det fel.
Eleven väljer och använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och fungerande sätt. Ex: Du väljer fungerande utrustning, men har ibland svårt att sätta ord på varför.
Eleven är säker i sitt val av redskap och teknisk utrustning. Använder dessa på ett säkert och väl fungerande sätt. Kan även motivera sina val. Ex: Du vet varför de olika redskapen passar för olika aktiviteter.
Hygien och hantering av livsmedel
Eleven behöver viss handledning när det gäller hygien i köket och för att hantera livsmedel på ett hygieniskt säkert sätt. Ex: Du har god kökshygien (tvättade händer, förkläde på, diskar på ett korrekt sätt osv)
Livsmedel hanteras på ett hygieniskt säkert sätt. Arbetsplatsen lämnas ren och snygg. Ex: Du har god ordning under arbetets gång.
Eleven kan motivera och i handling visa förståelse för vikten av god hygien.
Metoder
Eleven visar viss förmåga vid matlagning och bakning. Behöver handledning. Ex: Du behärskar de vanligaste matlagningsmetoderna, men behöver ibland fråga om hjälp.
Eleven visar skicklighet med matlagningsmetoder och bakning. Ex: Du visar självständighet och säkerhet i de olika matlagningsmetoderna.
Eleven arbetar säkert, noggrant och med stor skicklighet. Tänker kreativt och kommer med egna idéer. Ex: Du kan göra egna förändringar/förbättringar på ett medvetet sätt vid behov (ex p g a tidsbrist, råvaror som fattas, önskemål om ett annat resultat).
Miljömedvetenhet
Eleven lägger viss vikt vid miljömedvetna handlingar i sitt praktiska genomförande. Ex Du diskar med lagom mängd diskmedel, ej under rinnande vatten och slänger förpackningar på rätt ställe.
Eleven arbetar miljömedvetet i det praktiska arbetet. Ex: Du försöker spara medvetet på våra resurser (råvaror, vatten, el, diskmedel) men missar ibland.
Eleven arbetar alltid miljömedvetet och kan motivera dessa val och handlingar. Ex: Du sparar medvetet på våra resurser (råvaror, vatten,el, diskmedel)
Utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocess och resultat i koppling till hälsa och miljö.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocess och resultat i koppling till hälsa och miljö.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocess och resultat i koppling till hälsa och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: