Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska VT 16 "Engelskspråkiga länder"

Skapad 2016-04-15 18:19 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 4 Engelska

Jag vill inspirera dig till att läsa, lyssna och skriva engelska. Att utöka ditt ordförråd och känna en lust att samtala med kamrater på engelska. Att känna till hur människor lever i andra engelskspråkiga länder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att:
- läsa, skriva och förstå olika slag av texter.
- uttrycka dig på engelska.
- reflektera över hur människor bor och lever i ett engelskspråkigt land.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:
- läsa och förstå de texter vi arbetar med i skolan.
- uttrycka dig på engelska i enkla övningar och dialoger.
- skriva enkla texter på engelska.
- känna till några olika engelsktalande länders levnadsvillkor.

Jag kommer att bedöma dina förmågor fortlöpande under lektionstid.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Undervisning och arbetsformer

 - Läsa och skriva olika slag av texter.
- Titta på film och lyssna till engelskan och dess olika dialekter.
- Engelska spel.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: