Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi Katharina

Skapad 2016-04-15 19:21 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)

Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. Du kommer även att få veta mer om världsträdet Yggdrasil som du ser på bild här bredvid.

Innehåll

Övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Ur Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Konkretiserade mål. Vad ska du få lära dig?

Exempel på olika skapelseberättelser.
Skapelseberättelsen i nordisk mytologi.
Vilka gudar trodde man på under vikingatiden?
Hur såg gudarnas värld ut?

Vi lär oss om hur veckodagarna fått sina namn.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att:

 • titta på ett antal av de animerade filmerna i  UR:s serie "Odens rike" och sedan diskutera innehållet. 
 • titta på bilder och prata om vad du vet om asatron.
 • göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologin.
 • läsa faktatexter om händelser och gudar i den nordiska mytologin.
 • jobba i grupp omkring en asagud eller händelse.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att...

 • vara aktiv vid genomgångar och på lektioner.
 • återge delar av innehållet ur någon/några av de berättelser om Asatron som du lyssnat till.
 • ta ut viktig information ur texter som du har läst. 
 • skriva en enkel text med egna ord som du redovisar i ett grupparbete.

 

Du kommer att få göra en utvärdering där du funderar över...

 • vad du lärt dig?
 • om du känner dig säker, ganska säker eller osäker?
 • om du behöver öva mer?

Din kunskapsutveckling kommer att dokumenteras i Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: