Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2016-04-16 16:11 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Vi kommer att arbeta med Nordens geografi. Vi kommer att följa Holger och Mårten i Geografens testamente och se filmer från de nordiska länderna.
Grundskola 5 Geografi Svenska Biologi Bild Samhällskunskap

Du kommer nu att få lära dig mer om Norden och få följa med Holger och Mårten på deras resa genom Norden. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga, naturtillgångar och vad de flesta människorna arbetar med.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Använda och förstå kartan.
 • Namnge de nordiska länderna, deras huvudstäder, viktiga städer, hav och berg i Norden.
 • Förstå hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad de livnär sig på. 
 • Du skall utveckla din förmåga att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning.Undervisningens innehåll

Vi kommer att:

 • titta på filmer och diskutera kring dessa
 • läsa i läroböcker och besvara frågor
 • söka efter och analysera information i kartor
 • lyssna på de olika nordiska språken
 • träna namngeografi 
 • förklara geografiska begrepp
 • utföra olika uppdrag som handlar om Norden

Kunskapskrav


 

Detta kommer bedömas:

Dina kunskaper om:
- naturen i Nordens länder.
- sambanden mellan ländernas naturresurser och hur befolkningen är fördelad
- Nordens namngeografi

Hur du:
- använder geografiska begrepp
- kan undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor

Du visar dina kunskaper genom att berätta och beskriva, muntligt eller skriftligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Sh Bi Bl Ge
Norden

Rubrik 1

Bedömning/dokumentation Det som bedöms och som läraren tittar på är hur du: • använder geografiska begrepp i både muntliga eller skriftliga uppgifter • kan placera ut länder,städer och vatten på en karta. • bidrar med åsikter, fakta
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Geografiska namn i Norden
Du har baskunskaper om geografiska namn i Norden.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Norden.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Norden.
Ny aspekt
Natur- och kulturlandskap, samt naturresurser
Kan beskriva hur natur- och kulturlandskap, samt naturens resurser, på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor i Norden bor.
Kan beskriva hur natur- och kulturlandskap, samt naturens resurser, på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor i Norden bor.
Kan beskriva hur natur- och kulturlandskap, samt naturens resurser, på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor i Norden bor.
Ny aspekt
Ord och begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Kartkunskap
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka Norden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka Norden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka Norden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: