Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy mjukdjur med flera olika mönsterdelar i år 5

Skapad 2016-04-16 22:29 i Barkarö skola Västerås Stad
I textilslöjden i år 5 kommer du att sy ett mjukdjur. Där du kommer arbeta med design för att ge ditt djur ett uttryck.
Grundskola 5 Slöjd

I textilslöjden i år 5 kommer du  få möjlighet att sy ett mjukdjur. Du använder färdiga mönster eller ritar ett eget mönster. Du syr på symaskin. Metoden kallas "att vändsy".

Innehåll

Presentation

I textilslöjden i år 5 kommer du få möjlighet att sy ett mjukdjur.

 • I det här arbetsområdet får du  möjlighet att ta vara på och utveckla de kunskaper du fick i årskurs 3 och 4. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att använda symaskinen som ett redskap, men även din förmåga att ta ansvar och samarbeta.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesspecifika förmågor:
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Kreativitet:
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Reflektion:
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning

Hur arbetet ska genomföras:

 1. Vi har en genomgång av hur man syr i töjbara tyger och vad som menas med att vändsy.
 2. Du bestämmer vilket mjukdjur du skall sy.
 3. Du ritar ett mönster.
 4. Du väljer ett eller flera tyger som du tycker om.
 5. Du nålar fast ditt mönster på tyget och mäter sömsmån.
 6. Du klipper ut.
 7. Du klipper hack i alla inåtgående hörn.
 8. Du vänder ut och in på ditt föremål så rätsidan kommer ut.
 9. Du fyller ditt föremål med stoppning och syr igen öppningen.
 10. Du sätter fast eller broderar detaljer såsom ögon, mun m.m.
 11. Du tillverkar detaljer.
 12. Du utvärderar och dokumenterar ditt arbete.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.
 • bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv söker upp.
 • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • ta ett personligt ansvar för dina studier och din arbetsmiljö.

Bedömning sker utifrån allmän matris för slöjd.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: