Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska årskurs 9, Der Sprung 4 - VT 2016

Skapad 2016-04-16 23:12 i Trönningeskolan Halmstad
Tyska för år 9, vårtermin.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Wie weit und wie hoch willst du dieses Semester in Deutsch "springen"?! Was für Ziele hast du?

Innehåll

Moderna språk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Syfte (Ur LGR11)

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.
Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att (se nedan):

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Undervisningen

Vi arbetar i läroböckerna "Der Sprung 4" och fokuserar bland annat på ordinlärning, samtal, grammatik och skriftliga övningar. Vi tränar hörförståelse bland annat genom att arbeta med olika sånger på tyska, och jobbar med andra hör/muntliga/skriftliga/läs- m.m. övningar; här ingår även kunskaper om tysk kultur och samhälle.
För att du som elev ska få möjlighet att lära dig detta, kommer vi på lektionerna att arbeta bland annat med följande: läsa texter i läroboken; göra skriftliga övningsuppgifter i övningsboken; lyssna på målspråket samt göra hörövningar; muntliga övningar; se på tysk film, bland annat "Türkisch für Anfänger", och skriva om den regelbundet; genomgångar och bearbetning av ny grammatik samt repetition av den grammatiken som har kommit tidigare. Dessutom bearbetar vi tysk musik och spelar olika ordspel. Du kommer även att själv få skriva egna texter/dialoger på målspråket och lära dig om tyskspråkig kultur och samhälle.

Bedömning

Din förmåga att använda dig av olika texters/övningars innehåll samt bokens innehåll kommer att bedömas utifrån det gemensamma och individuella arbetet på lektionerna.

Du visar hur väl du behärskar ordförrådet och hur säker och korrekt du är när du pratar och skriver tyska - detta gör du vid diverse övningar i klassrummet, läxförhör, prov, m.m.

Bedömningens fokus kommer att ligga på din utveckling i tyska: se de fem förmågorna ovan (Syfte).
Förmågorna bedöms i en bedömningsmatris i Unikum enligt kunskapskraven från läroplanen LGR11.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: