Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndal förr och nu

Skapad 2016-04-17 10:32 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Tema som behandlar hur det var att leva i Mölndal förr och hur vi lever där nu.
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Svenska

Mölndal förr och nu

 Du kan redan en hel del om hur det var att leva i Mölndals-trakten för länge, länge sedan. Under några veckor framöver ska vi ska lära oss ännu mer om hur det var i Mölndal förr i tiden och hur det är att leva här idag.

 

 

 

 

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 •  lära dig om Mölndals historia och sevärdheter.
 •  kunna jämföra livet för oss människor förr och nu.
 •  kunna ge exempel på kristendomens roll i skolan och i Mölndal förr i tiden.
 •  känna till berättelser, myter och konst som handlar om människan och naturen och som anknyter till Mölndal..

                            

Det här ska vi göra

 • Vi lär oss om hur Mölndal var förr och vad som finns kvar idag.
 • Vi går runt i närområdet och tittar på hur människor lever idag och hur de levde förr.
 • Vi gör studiebesök på Mölndals museum.
 • Vi gör en stadsvandring i Mölndals Kvarnby.
 • Vi läser sagor och sägner med anknytning till Mölndal.
 • Vi efterarbetar vårt besök på Gunnebo slott.

Detta ska bedömas

Din förmåga att:

 •  jämföra hur barn, kvinnor och män levde förr och hur vi lever idag, till exempel boende, arbete och fritid.
 • berätta om några viktiga eller sevärda platser i din hemkommun.
 • ge exempel på kristendomens roll i skolan och Mölndal förr i tiden.
 • återberätta någon sägen från Mölndal.

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: