Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, identitet och livsfrågor VT 2016

Skapad 2016-04-17 14:44 i Öjersjö Brunn Partille
I det här arbetet kommer vi att diskutera livsfrågor, vad det är att vara en bra kamrat, syn på kärlek, identitet och livet efter döden i olika religioner. Vi kommer att ta upp frågan om vad religion och livsåskådning kan betyda för människor. Vi kommer att arbeta i ca 3 v.
Grundskola 5 Religionskunskap

I det här arbetsområdet kommer vi att diskutera livsfrågor och religion. Vi kommer att fundera över vad en bra kamrat är, över olika sätt att se på kärlek, och på vad som händer efter döden. Vad betyder religion och livsåskådning och vad kan det betyda för människor att ha en tro?

Innehåll

Syfte / förmågor

Syftet med arbetet är att samtala och reflektera över livsfrågor. Vad betyder det att göra gott? Finns det olika sätt att se på det? Hur kan man tänka om kärlek? Döden - vad händer sedan?
Tanken är att sätta igång tankar, reflektioner och samtal om den här typen av frågor. På vilket sätt liknar och skiljer sig religionerna från varandra?

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centralt innehåll

Ur det centrala innehållet kommer vi att arbeta med punkterna om identitet och livsåskådning.
Hur speglar de böcker, filmer och tidningar vi möter frågor om vad som är viktigt i livet, och vad det betyder att vara en bra kompis?
Vad säger de olika religionerna om vad som händer efter döden, och hur ser de på vad kärlek är?
Vad betyder det för människor att ha en tro?

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Konkretisering av mål

I det här arbetet är målet att du ska kunna:

- diskutera hur frågor om livet beskrivs i olika situationer, och vad tro kan betyda för olika människor.
- fundera över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera det.
- diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
- använda begrepp som vi talat om.
- fundera över vår identitet, varför är vi olika?

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  E 6
  Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med att läsa och se på film, samtala och resonera.


Bedömning

Jag kommer bl a att bedöma din förmåga att:

- diskutera hur frågor om livet beskrivs i olika situationer, och vad tro kan betyda för olika människor.
- använda begrepp som vi talat om.

-skriftligt prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: