Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotosyntes & förbränning samt växter

Skapad 2016-04-17 16:59 i Österslättsskolan Karlshamn
ca 10 st 50 min lektioner, åk 7
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Du ska kunna

 • allt liv är beroende av växternas fotosyntes
 • vad växterna behöver för att kunna utföra fotosyntesen
 • redogöra för vad växterna producerar och vad de använder det till
 • förklara hur växterna binder solens energi i socker
 • alla celler behöver syre
 • redogöra för cellförbränning och koppla det till annan förbränning
 • hur fotosyntesen och förbränning hör ihop
 • all materia rör sig i kretslopp
 • växternas utveckling
 • blommans utseende
 • fröväxters pollinering och befruktning
 • fröspridning

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att

 • ha genomgångar där vi förklarar olika begrepp med utgångspunkt från Spektrum kap 8.1-8.2 samt kap 5
 • arbeta med instuderingsfrågor och begrepp
 • ha diskussioner inom ämnesområdet
 • se film/er som behandlar arbetsområdet (sli.se film idnr 8010, 6854, 6578)
 • i mikroskåp titta på växtcellen riktat på kloroplasterna med klorofyll och klyvöppningar
 • diskutera och resonera kring området
 • (ev göra ett växtodlingsförsök där fotosyntesen testas)
 • området kommer att avslutas med ett skriftligt prov

Bedömning

Se Biologi Österslättsskolan, matris 7-9, bedömning kommer att ske avseende

 

Förmågan att kommunicera

samtala & diskutera,

formulera ställningstagande

ställa frågor

framför och bemöter åsikter

framför åsikter och argument

skapa texter och andra framställningar

Förmågan att genomföra fält- och laboratorieundersökningar

använda utrustning

genomföra undersökningar

Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier

beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människors levnadsvillkor

föra resonemang

beskriva biologiska samband

använda naturvetenskapa begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: